Spring til indhold

07-08-2023 Bestyrelsesreferart

HAN – bestyrelsesmøde
Mandag, d. 7. august 23
Til stede: Bent, Marete, Poul Harald, Jytte R, Henrik, Jytte B og Tove
Fraværende med afbud:
1) Nyt fra formand/siden sidst:
– Vi mangler tilbagemelding på, om HAN kan løfte Brugerstyrelsens rolle. Vi oplever ikke villighed og
interesse fra de eksterne brugere til at være med i Brugerstyrelsen. Bent følger op på Bjarne.
– Sommerfesten 23 har godt 70 spisende, 20 til ringridning og 5 til kage konkurrence. Vi skal være
bedre til at lave bannere og skilte.
– Poul Harald har sat folderen ”Arrangementer på Notmark Gl. Skole” på pause i øjeblikket pga.
andre opgaver.
– Bookingsystem: Det gamle er låst, og det nye fungerer ikke helt endnu – så lige nu er der
arrangementer i blinde. En booking står lige nu bare som ”HAN”.
– Landsbytopmøde, PH deltog:
o Landdistriktsudvalget lavede undersøgelse over, hvad der er ønsker om at få prioriteret den
kommende tid.
o Mobilitetsforeningen nedlægges og landsbybusserne opsiges, da det ikke er lykkedes at få
dem brugt nok.
o Energi: Der var oplæg om, at det nu er tid for landsbylaugene at byde ind og få del i
fortjenesten – for flere vindmøller kommer, om vi vel det eller ej. Men det gælder også
andre energiformer. PH har tilsagn til at samle et energiudvalg her i HAN – måske er det tid
nu.
2) Nyt fra kasserer:
– Beholdning er nu godt kr. 23.000.
– Vi får pengene tilbage på bordebænke-sæt. Vi bestiller hurtigt nogle nye.
– Vi fik kr. 10.000 fra Hørup Genbrug til køb af stole og kaffemaskine.
– Der er stadig kr. 15.000 øremærket til rengøringen. Rengøringsudvalget skal tage stilling til, om de
vil have det udbetalt som honorarer.
– HAN og Notmark Bylaug deler overskud/underskud til Sommerfesten. Vi har søgt Kommunen om
eventstøtte.
– PH skal i gang med at søge fonde igen.
3) Brug af huset:
– Lejligheden: PH eller Tove hører Ulla om DUI’s flytteplaner her i august. Lejligheden er med til
screeningsmøde på kommunen. Vi hører nærmere.
– PH skal have dialog med Erhvervsservice omkring brugen af banen, klipning, opfordring til
arrangementer. Vi kan skrive i kataloget, at vi har græsarealer til rådighed.
– Der skal følges op på vandskade på loftet med Service og Ejendomme. PH sender kontaktoplysning
til Bent.
– Bent finder et skab til kælderen + et skab til rengøringen til midterrummet. Deadline i løbet af
august.
– Udluftning på toilettet: Vi ansøger kommunen om at lave udluftning på toilettet i stueetagen. Bent
hører Service og Ejendomme.
– Henrik sørger for at alle tekniske ting er i depotet.
– Der mangler et flot skilt ”HAN”. Henrik undersøger, hvad det vil koste og vi har alle øjne og ører
åbne for små fonde og legater.

4) Rengøringen:
– Rengøringsudvalget vurderer, hvorledes hele huset skal rengøres.
– Udvalget tager selv stilling til, hvem der skal have hvad i honorar. Ellers må de bede HAN tage
stilling.
5) Folkeoplysningsudvalget:
Brugere af huset/mulige foreninger:
– Bernersennen (Majbritt Jørgensen)
– Krolf (Ib Hansen)
– Nimbus (Bent Petersen)
– Als Vikingelaug (Henrik Hansen)
– Sebbe Als (Steen Weile)
– Jagtforeningen (Michael Petersen)
– Als Liners
 Sebbe Als og Als Vikingelaug ansøger om at blive faste brugere af huset. Vi hører dem, hvilket
behov, de har.
 Skal HAN registreres som en folkeoplysningsforening? Vi starter med dette punkt. Bent tager fat
formanden for Folkeoplysningsudvalget.
 Vi kontakter derefter hver enkelt gruppe og hører, om de er registreret som forening. Bent
undersøger kriterier – særligt hvis man overgår fra at være en HAN-gruppe til at være en
selvstændig forening.
6) Ny dato:
Tirsdag, d. 3. oktober, kl. 19.00. Tove for hyggen
7) Evt.
– Børneklubben skal have børneattester. PH sørger for dette.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg