Spring til indhold

”Midt o Als – historien fortæller”

”HAN har fået bevilget LAG-midler til et lokalhistorisk projekt: ”Midt o Als – historien fortæller”
Projektet er gennemført i perioden 15. april 2021 – 31. december 2022.
Vi har synliggjort ”de 3 landsbyers historie” ved at opsøge viden om alle interessante bygninger og
tilhørende historier og sagn.
Der er lavet skilte, som er opsat ved de pågældende bygninger og ved Notmark Gl. Skole har vi etableret et
INFO-hus, som viser disse interessepunkter sammen med oversigt over vandreruter i området.
Lokalhistorien er også synliggjort her på hjemmesiden og i en lokalhistorisk brochure.”

Lokalhistorisk gruppe
Formål: a. Gøre historien om de tre landsbyer synlig for beboerne og turister.
b. Skilte ved udvalgte historiske huse med fortælling samt QR coder til yderligere
oplysninger samt QR code til kort.
c. Lægge informationer med billeder mv. på hjemmesiden.
d. Samle information og lave kort over vandreture i området bla. til infotavlen ved skolen.
e. Fremstille A5, 16 sidet brochure med vandreture, historie og aktiviteter i området.
1. Face: Dansk
2. Face Tysk og engelsk
3. Face Udflyttergårdene
Medlemmer
Navn Tlf. E-mail
Notmark Michael Jørgensen 27626234 Michaelmtcar@gmail.com
Claus Jørgensen 27626232 maretejorgensen@hotmail.dk
Almsted Gunnar Hansen 40331116 almsted16@pc.dk
Rita Bromand 52370818 –
Hundslev Ib Skovgaard Hansen 21630774 IBSH@bbsyd.dk
Birgit Rudebeck 42563230 lrppil@gmail.com
Opsætning / WEB Steen Weile 21159022 steen@sebbeals.dk
Oversættelse Ulrich Reichmann 40523616 ulrichreichmann@gmail.com
Hjemmeside Henrik Skovgaard Hansen 60460026 Henrik.skovgaard.hansen@g.com
Gruppen samarbejder med Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn.

https://commission.europa.eu/