Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

deltagere: Bent P., Henrik, Lone, Charlotte, Majbritt, Jytte B, Jytte R, Ulla.
Fraværende: Michael.
Godkendelse af referat.

Siden sidst.

 • Bent har holdt møde med Urban Jensen og en byggesagkyndig fra kommunen. De har vurderet at den ene skorsten skal fjernes og utætheder repareres.
 • De sidste 4 vinduer i NSU’s lokaler forventes at blive skiftet ud til efteråret.

Booking

 • Alle, dog ikke private, skal have lov til at booke skolen til arrangementer. Booking skal godkendes af formanden som også vil sørge for at døren låses op og låses.

Kasserer

 • Lone informerer om at bankkontoen er lukket og vil først blive åben igen når banken har ID fra hele bestyrelsen.

Legeplads

 • Gruppen har holdt møde og der søges om tilskud.
 • Der er fremlagt et forslag for etablering af legeplads med bålhytte, shelter, fitness m.m.
 • Lotte har haft kontakt til Kompan ang. fitnessudstyr.

Rullegardiner

 • Da HC Jacobsen kører med et tilbud lydende på 25% på gardiner, er der aftalt et uforpligtende møde for opmåling og prisfastsættelse på rullegardiner til de nye vinduer samt opsætning. Der købes også rullegardiner til NSU’s vinduer til senere opsætning. Mødet er aftalt til tirsdag d. 12/3 kl. 10.00. Bent P, Henrik og Majbritt vil være tistede.

Køkken

 • Der gøres opmærksom på at det kun er et anrette køkken og maden ikke må laves fra bunden. Bent P undersøger muligheder.

Pedel

 • Henrik kontakter Bent N for at samarbejdet som pedel kan fortsætte. Er Bent N forhindret vil Arne Dreier gerne kontaktes for evt. at tage over.

Varmeskab

 • Varmeskab til hjertestarter vil Lone bestille og hjertestarteren bliver så flyttet til skolen. Lone undersøger også om mulighed serviceaftale til hjertestarteren.

Nøglebrikker

 • Henrik kan ændre indstilling på brikkerne, så de kan låse døren op, og den ikke låser igen, før brikken bliver aktiveret. Henvendelse til Henrik såfremt man ønsker det.

Kreativ klub

 • Sonja har afleveret sin nøglebrik nu hvor Kreativ klub holder pause/sommerferie. Kreativ starter op igen til efteråret.

Krolff

 • Krolff ønsker mere udstyr og bestyrelsen vil gerne godkende indkøb af køller og kugler.

Webwoman

 • Ulla oplyser at hun stopper som webwoman til sommer. Ulla vil dog gerne hjælp en ny i gang. Bent P efterlyser en afløser for Ulla.

3D

 • Ulla oplyser at der ikke har været interesse/tilbagemeldinger ang. kursus og anskaffelse af en 3 D laser og derfor er projektet droppet.

 

Næste møde: Onsdag d. 3. April kl. 19.00 i Notmark gl. skole.