Spring til indhold

Dagsorden til generalforsamlingen i HAN 31. oktober 2017

Dagsorden til generalforsamlingen er fastsat til
den 31. oktober 2017 kl. 18.00
på Notmark Gl. Skole

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fremtidigt arbejde fremlægges (jfr. udviklingsplan)
-. Opshining af lokaler
-. Legeplads
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter, på valg er:
-. Bent Nielsen (modtager genvalg)
-. Lone Jensen (modtager genvalg)
7. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er HAN vært ved aftensmad.
Tilmelding på 2016 3602 senest den 26. oktober 2017

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg