Spring til indhold

Referart Bestyrrelsesmøde 02-04-2024

HAN – bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 2. april 2024

 

Til stede: Bent, Poul Harald, Jytte R, Henrik, Marete, Tove, Marc

Fraværende: Jytte B med afbud

 

 • Overordnet:
 • Nyhedsbrev fra Sekretariat for Landdistrikter: Kort orientering

 

 • Økonomi:
 • Status: kr. 55.000 på kontoen og ca. kr. 2.500 i kassen.
 • Disponering: Vi har en likviditetsbundgrænse på kr. 20.000 og der er sat kr. 15.000 af til vedligehold og kr. 7.500 til administration. Marete vil fremover føre regnskab, så status i disse grupper altid er synlig i løbet af året.
 • Principbeslutning: Ved beløb på over kr. 5.000 skal beslutningen altid ind over bestyrelsen.
 • Hvordan hæfter vi personligt?: Marete undersøger

 

 • Huset:
 • Status på vedligehold: Bent holder kontakt med Peter, som arbejder på projekterne. Vi vil holde kommunen op på et løfte om at skifte vinduer i huset.
 • Jobcentret: Efter arbejdslørdagen vil vedligeholdelsesudvalget søge Jobcentret for folk i aktivering til at udføre projekter (f.eks. male 1. sal)?
 • Arbejdslørdag: Liste over opgaver skrives i opslag på FB og hjemmesiden, så folk kan se, hvad der skal gøres. Man kan tilmelde sig på selve dagen eller melde sig til andre opgaver efter aftale. PH sender Doodle ud med datoer fra midt april og maj. Vedligeholdelsesudvalget planlægger dagens indhold (forplejning, værktøj, materialer, arbejdsplan m.m.). Marete forespørger L’Ron Harald om han vil være med til noget ifm. udsmykning.
 • Kørestolslift:dk – udskudt
 • Logo/belysning: Status – udskudt
 • Folder: Udskudt indtil videre
 • Nøgleskab: Marete bestiller nøgleskab. Henrik laver mærkning af alle nøgler. Af alle nøgler skal der være en hovednøgle hjemme hos Henrik.
 • Fugleforeningen: Marete hører Søren (tidligere aktiv)
 • Lokalenumre/-navne: Udskudt

 

 • Udeområdet:
 • Woodsculpture: Ansøgningen blev godkendt – Poul Harald sender den.
 • Træskulptur (Ivan Evigvår): Udskudt
 • Borde-bænke sæt: Marete køber 4 stk. sæt hos Bauhaus til 2867,90 pr. stk. – Bent afhenter dem.
 • Legepladsen: Se pkt. 6

 

 • Aktiviteter og udvalg:
  • Oversigt: Synliggørelse – også på hjemmesiden. PH sørger for det.
  • Nye folk i udvalg: Udskudt

 

 • Udviklingsarbejde:
 • Oplæg omkring udeområder: Michael deltager. Vi drøfter oplæg fra udeområde-udvalg.
  • Eventområde: Den bagerste bane skal beholdes til forskellige arrangementer. Vi skal overveje at lave faste faciliteter: Scene, markiser/stolper, strøm, vand, kloak…..
   • Als veteranbilklub: Vil gerne holde træf her f.eks. hver tirsdag. Harley Davidson vil også gerne lave noget. Her har vi muligheden for at udvide konceptet også med veterantraktorer. Man kan også inddrage Sebbe Als, Als Vikingeklub, lave bod til at sælge pølser, drikkevarer m.m. (dette kan deles af forskellige foreninger, HAN m.m.)
   • Andre forslag: Cirkus, Als Nimbus, Ringridning, baggagerumssalg, koncerter (f.eks. amatørorkestre,
  • Aktivitetsområde: Midterste bane. 7 – mands fodboldbane, krolf, disc golf, petanque, multibane,
  • Fællesområdet: Arealerne omkring huset. Der er langsigtet plan om mange ting. Men lige nu prioriteres legeplads, shelters og bålhus,
   • EUC Syd (shelters + bålhus), Helved (legepladsredskaber + multibane), Sønderborg Kommune (nedlagte legepladser), selv producere (skal godkendes af legepladsmyndighed), svævebane?
   • DGI (op til 25.000 er hurtig), Friluftsrådet, BMC, LAG
   • Vedligehold: Vi skal selv stå for det, men vil gå i dialog med Drift og Ejendomme.
   • HUSK at det skal være godkendt til offentlig brug

Poul Harald, Michael og Marc arbejder videre på det.

 • Møde med Erhvervsservice: Michael orienterer om brugsretten m.m. for udeområderne efter kontakt til Bjarne. PH har kontakt vedr. landzone- og byggetilladelser. Vi har brugsretten til udeområderne. Vi skal naturligvis følge sagsbehandlingen med tilladelser m.m. De fortsætter med at klippe banerne.

 

 • Andet:

 

 • Ny dato:

Husk kalendere!!

Mandag 27. maj, kl. 19.00