Spring til indhold

Bestyrelsesmedlemmer 2016-2017

Formanden Bent Nielsen
mail: 0411nielsen@gmail.com
telefon 2016 3602

 

Næstformand Ejner Ejner Pustelnik:
mail: ejner.pustelnik@gmail.com
telefon 2210 1708

 

Kasserer Lone Gjerløv Jensen
mail: LGJ@bcsyd.dk 
telefon 2396 8279

 

Medlem Majbritt Andresen
mail: majbritt-han@live.dk
telefon 6112 2424

 

Medlem Henrik Skovgaard Hansen
mail: henrik.skovgaard.hansen@gmail.com
telefon: ?

 

 Web-women Ulla Asmussen