Spring til indhold

Referat Bestyrelsesmøde 23-02-2023

HAN – bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 23. februar 23

 

 • Nyt fra formand:
 • Brugeraftalen skal genforhandles.

DUI flytter et andet sted hen. NSU flytter også til sommer.

Kan vi få midler til rengøring i en ny aftale?

Hvad gør vi med lejligheden?

Hvordan skal Brugerstyrelsen sammensættes, når der kun er aktører under HAN tilbage – med mindre Berner Sennen eller Nimbus skal med.

 

 • Nyt fra kasserer:
 • Vi har faste udgifter på over kr. 11.000 i faste administrationsomkostninger. Bent afklarer med Bjarne, hvor de kr. 7.500 hører til – Brugerstyrelsen eller HAN?
 • Vi opsiger abonnement på ”Sport og Fritid”, hvis der ikke er mere end et logo til prisen. Det kunne dog blive brugt til at reklamere for vores arrangementer i hele området.
 • Vi har søgt Hørup genbrugscenter til nye stole og kaffemaskine.
 • PH fik adgang til virk.dk og blev oprettet som repræsentant for HAN. Det er bekymrende, at han selv kunne gøre det og at det ikke var Marete, der skulle gøre det. Her er bemærkning fra kvitteringsmail:

 

Erhvervsstyrelsen har nu indført mulighed for, at foreninger kan registrere en person, som med sit eget NemID kan se foreningens digitale postkasse og bruge diverse digitale selvbetjeninger på foreningens vegne. Dette vil gøre det nemmere at tilgå foreningens digitale postkasse.

Det er frivilligt at registrere en repræsentant, og repræsentanten kan altid fratræde eller udskiftes. Personens navn og adresse vil fremgå af CVR, medmindre personen har navne- og adressebeskyttelse det Centrale Personregister (CPR).

 

 • hjælpskursus:

Aktivitetsudvalget ønsker kursus i efterårsprogrammet. Vi kan få gratis instruktør. Henrik får et kontaktnummer og udvalget følger op.

 

 • Folder med retningslinjer:

PH laver udkast til en folder, som samler alle oplysninger omkring brug af skolen:

 • Guide til PC/projektor
 • Booking af lokaler
 • Kontaktperson – sluttjek. Vi vil gerne have en vicevært, som evt. kan få et honorar for opgaven.
 • Rengøringsplan
 • Hvilke aftaler indgås omkring forskellige typer arrangementer? Åbent for alle
 • Virksomheder skal betale husleje
 • Skader m.m.
 • Aflåsning

 

 • Teknikdepotet:
 • Vi vil samle alt teknik i depotet, så der er overblik over alt teknisk.
 • Måske skal depotet fjernes

Henrik tager opgaven.

 

 • Legepladsen:

Henrik fratræder rollen som tovholder i Bygge Udvalget. Dermed bliver legepladsprojektet sat på hold indtil vi får etableret udvalget igen.

 

 • Rengøringen:
 • Der er lavet en rengøringsplan med rengøringsgrupper, som gør rent 1 gang om måneden.
 • De har ikke snakket penge endnu, da der ikke er penge i kassen. Gruppen kan dog disponere over 50 % af indtægterne iflg. aftale frem til sommer (kr. 15.000). Pengene er øremærket til det. Gruppen ønsker, at HAN laver en fordeling og udbetaler det som honorar. Vi undersøger, om der er krav til registrering af dette.
 • Vi vil gerne have et rengøringsskab. Bent leder efter et til Krolferne, så vi kan få skabet, som hører til i det inderste lokale, tilbage. Rengøringsgruppen etablerer det.
 • Vask af klude og viskestykker skal gerne ind i rengøringsgruppens opgaveliste.

 

 • Ny dato:

Mandag, d. 17. april, kl. 19.00

 

 • Kan der komme mere lys og udluftning på toilettet?
 • Mad og drikkevarer skal selv medbringes. Det skal tages med hjem igen.
 • Vi er løbet tør for låsebrikker. Bent indkræver ca. 20 stk. fra NSU.
 • LAG-ansøgningen skal afrapporteres senest 28. februar. Alle arbejdssedler skal underskrives og sendes til Poul Harald.