Spring til indhold

Referat generalforsamling i HAN oktober 2019

Generalforsamling i HAN

  1. oktober 2019

 

1. Velkomst
Formanden bød velkommen til de fremmødte (27)

 

2.  Valg af dirigent og referent
Bent N blev valgt til dirigent og Lone blev valgt til referent.

3. Formandens beretning

Bjarne Kjær fra Kommunen ville gerne vide hvor meget Notmark gl. skole bliver
brugt. Bent P har regnet ud at i løbet af et år går 20.000 personer ind og ud af huset.
Der er flere som spiller krolf. Fællesspisningerne er godt besøgt. Der er blevet afholdt julehygge arrangement samt flere foredrag i løbet af vinteren. Kreativ klub og fredagsklubben er i gang igen efter en sommerpause. Flyvere fra Nørreskoven har benyttet skolen.
Hjertestarteren er flyttet fra Notmark hus til Notmark gl. skole. Den er placeret i et varmeskab på muren ud mod parkeringspladsen.
Der har været grupper, som har arbejder med vejforløbet og legepladsen. Dette arbejder fortsætter.

4. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 

5. Fremtidigt arbejde
Poul Harald fortalte om arbejdet vedrørende vejforløbet og legepladsen. Det er beskrevet i folderen ”De tre landsbyer”. Kommunikationen med kommunen har været præge af flere nye krav. Grupperne er klar til at indhente tilbud og finde ud af hvor meget vi selv kan bidrage med. Derefter skal der sendes en ansøgning til LAG. 

6.  Valg
På valg er Bent Pedersen, Charlotte Markussen og Lone Jensen. Bent P og Lone genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem Bent Nielsen.

 

Carsten Schmidt genvalgt som revisor.

 

7.  Indkomne forslag

8. Evt.
Vejforløbs gruppen foreslår at vi skal hedde:
De 3 landsbyer midt å Als – HAN
–  og Notmark gl. skole skal kaldes Landsbyernes hus

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg