Spring til indhold

Referart Bestyrrelsesmøde 22-01-2024

HAN – bestyrelsesmøde
Mandag d. 22. januar 2024
Til stede: Bent, Poul Harald, Jytte R, Henrik, Jytte B, Marete, Tove, Marc
1) Overordnet:
 Kommunen: Lokalvarmeselskab er ved at blive etableret. HAN er udvalgt som 1 af 8 områder med
potentiale. De søger kontaktpersoner, som vil deltage i forundersøgelser, som kommunen
finansierer. Energiudvalget følger med på sidelinjen.
2) Økonomi:
 Status:
o Godt 30.000 på konto + et par tusinde i kassen
o Vi mangler at få penge til administration (7.000) og vedligehold (15.000)
o 13.000 er øremærket til bordebænkesæt
o Vi har fået refusion på månedspris hos Andelskassen
o Vi skal betale ca. 2.000,- tilbage til LAG.
 OK benzin: Vi tror ikke på den….
3) Huset:
 Brugerstyrelse: HAN overtager rollen som brugerstyrelse på Notmark Gl. Skole iflg. møde med
kommunen.
 Brugeraftale: Ny brugeraftale revideres. HAN som brugerbestyrelse skrives ind.
Vedligeholdelsesstøtte hæves til kr. 15.000,-. Derudover kan vi søge støtte til materialer ved
projekter m.m. Vi skal selv søge Jobcentret for folk i aktivering til at udføre projekter (f.eks. male 1.
sal)
 Skab til rengøring: Inkluderes i arbejdslørdagen.
 Fugtproblemer: Service og Ejendomme arbejder med problemet.
 Arbejdsdagslørdag: Rengøring, tømme kælderlokalet under trappen, afprøve telte, muselort i gl.
køkken, skab til rengøring.… skriv til Bent, hvis der er andre ting. Afvikles sidst i februar.
Planlægning præsenteres på mail til bestyrelsen, så vi kan komme med feedback og bakke op.
 Kørestolslift: Vi kigger alle til næste gang efter gode tilbud og søgemuligheder ifm. tilgængelighed
for handicappede. Så kan vi også indrette det store WC i stueetagen som HP-toilet, så
kørestolsbrugere kan bruge både ude- og indearealer inkl. adgang til WC.
 Traktatholder: Jytte finder en, så vi kan præsentere aktiviteter og foreninger på en pæn og
overskuelig måde.
 Logo/belysning: Vi indkøber skiltet med logoet og får det sat op (Henrik). Vi ser, hvordan det
præsenterer sig.
 Folder: Udskudt indtil videre
 Nøglebrikker fra NSU: PH undersøger med Lars
4) Udeområdet:
 Legepladsen: Der skal laves en legepladsdag igen. April – tages næste gang
 Fremtidig brugsret, klipning m.m.: Skal afklares på screeningsmøde via Erhvervsservice.

5) Aktiviteter og udvalg:
 Oversigt: Synliggørelse – også på hjemmesiden. PH sørger for det.
 Vedligeholdelsesudvalg: Jesper Dinesen har meldt sig som hjælper. Vi slår vedligehold og rengøring
sammen i et udvalg. Bent, Tove, Marc + evt. Alexandr (PH spørger).
o Indkøber bord-bænkesæt.
o Klargør arbejdslørdag
 Energiudvalg: Oprettet med 4 personer i gruppen. Klargjort workshop, dialog omkring
lokalvarmeprojekt, har beskrevet nogle formål beskrevet i aktivitetskataloget.
 Vandregruppe: Oprettet med 5 personer i gruppen.
 Udeområdeudvalg: Nye medlemmer? Michael sætter projekter til afstemning og vil rekruttere
medhjælpere ad den vej.
6) Udviklingsarbejde:
 Landsbyernes grønne uderum: Ny ansøgning til LAG/BMC/Norlys/Friluftsfonden. PH søger til
marts.
 Screening hos Erhvervsservice: PH, Bent og Michael deltager. Brugsretten til boldbanerne, klipning,
landzone- og byggetilladelser, legepladsen, P-pladsen…..
 Hørup Genbrugsbutik: Marete har søgt til støvsuger, græsslåmaskine, kantklipper,
ukrudtsbrænder.
 DGI – op til kr. 25.000,-: Vi søger her til legepladsen.
7) Andet:
8) Ny dato:
Vi kommunikerer via mail – lægges til marts.