Spring til indhold

Referat Generalforsamling i HAN 2. november 2021

Generalforsamling i HAN

2. november 2021

1. Velkomst
Formanden Bent Nielsen bød velkommen til de fremmødte (27)
2. Valg af dirigent og referent
Michael blev valgt til dirigent og Lone blev valgt til referent.
3. Formandens beretning
Det blev en dårlig start på grund af Coronaen. Men i løbet af foråret startede Krolf og
Læsekredsen op. I efteråret startede Kreativklub igen og i slutningen af november starter
Fællesspisning med en julefrokost.
Byggegruppen og Lokalhistoriske gruppe har arbejdet flittigt, de redegør senere for deres
arbejde.
Efter Coronaen har Notmark Skole være booket til en del arrangementer. Krolfbane og
udstyr har også været booket en del gange.
Aktiviteterne på fodboldbanerne er dalende og snart er det helt slut. Der skal gang i flere
aktiviteter. Der fulgte en god diskussion og mange forslag til aktiviteter.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt
5. Fremtidigt arbejde

Poul Harald fortalte om udviklingsarbejdet. Udvalget har udarbejdet en A4-brochure, som
beskriver visionerne for Notmark Skole. Brochuren er husomdelt.
Vejgruppen og legepladsgruppen blev slået sammen og der kom nogle vilde idéer, som er
beskrevet i ovennævnte brochure. Der er tale om idéer/projekter til mange penge. For at
søge penge hos forskellige fonde, skal der noget professionelt materiale til. I første omgang
sagde kommunen nej til at støtte en fundraiser. Men kommunen ændrede målsætningen

for projektmidlerne og i anden omgang fik vi ok for kr. 100.000 for et projekt til kr. 175.000
og lokalhistoriske gruppe fik kr. 80.000 for et projekt til 150.000.
Mange af projekterne skulle gerne være realiseret i 2023.
Nyt medlem af bygge/legepladsgruppen: Klaus-Peter Jessen.
Lokalhistoriske gruppe er i gang med et spændende arbejde. Der er så mange huse der
rummer en historie. Almsted vil gerne have skilte på alle huse og Hundslev mener også at
have brug for mange skilte. Foreløbig er der betalt for 22 skilte. Skiltene rummer
informationer om stedet samt en QR-kode til uddybning. Der skal udformes en brochure
med forslag til vandrestier.
Grupperne sørger for at HANs hjemmeside er opdateret.
6. Valg
På valg er Bent Pedersen, Lone Jensen. Desuden træder Maibritt ud af bestyrelsen. Lone
genvalgt og nye bestyrelsesmedlemmer blev:
Jytte Rasmussen – tidligere suppleant
Marete Jørgensen – maretejorgensen@hotmail.dk
Dea Krogh – dukke89@hotmail.com
Suppleant – Tove Reichmann – tovedienr@gmail.com
Carsten Schmidt genvalgt som revisor.
7. Indkomne forslag

8. Evt.
Nogle deltager ved loppemarked havde syntes, at skolen så lidt forsømt ud. Der
vedligeholdes jævnligt, når der er penge til det. Lidt oprydning i køkken nr. 2 kunne hjælpe.