Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 18. november 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN

18. november 2021

Tilstede: Jytte B, Bent N, Henrik, Marete, Tove, Dea, Lone
Afbud: Jytte R
1. Siden sidst
Velkomst til de nye. Udlevering af tidsplan og opstartsarrangement fra Byggegruppen.
Opstartsaften tirsdag den 7. december kl. 16.30-20.30 – Marete, Tove, Dea, Lone
Drivhusdag onsdag den 15.12 kl. 16-20 – Bent, Marete, Dea, Lone
Online opfølgningsmøde torsdag den 13.12 kl. 16.30-18.00 –
Infoaften den 27.01.22 – sandsynligvis sammen med Menighedsrådet og Notmarkhus.
Bent har haft møde med Jobcentret, de ser på om de har nogle vi kan bruge.
2. Kassereren
Cirka 37.000 tilbage når regningen for skiltene er betalt. Rettelse fra generalforsamlingen.
VI har fået kr. 10.000 fra kommunen til skolen. Samt kr. 7.500 til HAN, som er kr. 2.500
mere end sidste år.
Regnskab og aktivitetsniveau for HAN er sendt til Bjarne Kjær(kommunen)
3. Fordeling af nye tiltag
Mange gode forslag:
Filmaften med gamle lokalefilm
Foredrag om Sebbelev Als
Foredrag af Præsten (Taiwan)
Påskeægjagt
Fastelavnsfest
Diskotek for små børn
LAN party
Loppemarked
Landsbydag
Wellness aften
Lottospil
M.m
Der laves en plan over aktiviteter. En fællesspisning som starter kl. 17. En kreativ klub fra
19.30-21.30.
Dea vil kontakte ungdomsskolerne i Augustenborg og Fynshav. Snakke med børn/forældre
til nytår, for at finde ud af, hvad småbørnsforældrene gerne vil have af tiltag.

4. Vejforløb og legeplads
– –
5. Renovering af skolen
Køkken nr. 2 ryddes op og males
Gangen males
Loft op i sidste lokale (NSU)
Lokaler på 2. sal males
6. Åbent punkt
Julehygge og julefrokost aflyses
Lyset brænder altid kælderen. Kommunen skal ordne det.