Spring til indhold

Beslutningsreferat fra brugermødet d. 13 juni 2016

I mødet deltog:
Bjarne/Connie (Sønderborg kommune)
Ulla (DUI)
Bent/Ejner/Ulla (HAN)
Lars/Nanna (NSU)
Bruno (Notmark Lokalforening/NLF)
Bent/Leif (Als Nimbus)
Søren (Sønderborg Fugleklub)
Klaus (Als Ølsmagning)
Ib (Krolf)
Sonja (Kreativ Kaffeklub)
Majbritt (Julehygge)
Ib (Bernerpladsen Als-Sundeved/BAS). 

Baggrunden for mødet var, dels at gennemgå og diskutere brugeraftalen med Sønderborg Kommune. Efterfølgende at fastsætte vilkårene for brugerbestyrelsens sammensætning, virke og kompetencer.

Bjarne åbnede mødet med at byde velkommen, og takke for den store interesse for arbejdet med Notmark Gl. Skole. Derefter blev baggrunden for den nuværende brugeraftales oprindelse og indhold gennemgået.

Da aftalen blev indgået i 2011, var der kun få brugere af skolen. Heri-blandt 2 godkendte folkeoplysende foreninger som kommunen er forpligtede i forhold til (NSU og DUI).
Antallet af brugere er i mellemtiden steget voldsomt.
Da brugerbestyrelsen med udgangspunkt i brugeraftalen, består af repræsentanter fra skolens brugere, er det blevet nødvendigt at finde en hensigtsmæssig fremgangsmåde for brugerbestyrelsens virke.
Der var enighed om at brugeraftalen, skulle fortsætte i sin nuværende form.
Mødedeltagerne blev, efter længere tids meningsudveksling, enige om at undersøge en model, der med succes er afprøvet andre steder. 
Udgangspunktet er at alle brugere af skolen mødes 2 gange årligt.
På disse møder besluttes vilkår for brug, vedligehold og forbedring af skolens lokaler.
Brugerne udpeger/vælger herefter en målgruppe (forretningsudvalg), der med udgangspunkt i brugermødernes beslutninger, fastsætter og implementerer de aftalte ændringer og vedligeholdelsesopgaver.
Det blev aftalt, at den nuværende brugerbestyrelse mødes i august/september, for at diskutere og beslutte den endelige model.
Det blev endvidere aftalt, at brugerbestyrelsen tager kontakt til brugerbestyrelsen på Bakkensbro i Ullerup, for at høre om deres erfaringer og organiseringsform.
Connie fremsender link til brug for mødet.
Den nuværende brugerbestyrelse består af:
Bent/Ejner (HAN)
Lars (NSU)
Ulla/Klaus (DUI/Ølsmagning)
Bent (Nimbus)
Bruno (NLF)
Thomas (Als Veteranklub)
Ib (BAS) 
Ib (BAS) indkalder til mødet i god tid.
Referent: Ib Frost (BAS)

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *