Spring til indhold

Bestyrelsesmedlemmer 2021-2022

Formand Bent Nielsen
mail: 0411nielsen@gmail.com
telefon 2016 3602

Næstformand Henrik Hansen

mail: henrik.skovgaard.hansen@gmail.com

telefon: 6046 0026

Kasserer Lone Gjerløv Jensen
mail: jensenlone354@gmail.com
telefon 2396 8279

Bestyrelsesmedlem Jytte Blom
mail: bloms@mail.dk,
telefon 74473237, mobil: 5174 5878

Bestyrelsesmedlem Jytte Rasmussen

mail: jyttehoejrasmussen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Marete Jørgensen

Mail: maretejorgensen@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem Dea Krogh

Mail: dukke89@hotmail.com

Suppleant  Tove Reichmann

tovedienr@gmail.com