Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 09. februar 2019

Deltagere: Bent, Henrik, Lone, Jytte B, Majbritt, Jytte R og Ulla.
Fraværende: Lotte og Michael.

Godkendelse af referat.
 -Godkendt

3D printer
 -Ingen tilbagemeldinger, Ulla kontakter Michael.

Opkrævning for låsebrikker.
-Dem der har betalt depositum for udlevering af låsebrik tilbagebetales. Henrik   har registreret hvem der har en eller flere brikker.
 -Jan Persson har ikke afleveret sin brik efter fraflytning fra Notmark gl. skole.
Henrik tager kontakt.

Booking
 -Der drøftes hvem og hvilke formål skolens lokaler kan bookes til.
  Ingen private arrangementer.
 -Foreninger og offentlige arrangementer kan godkendes.

Legeplads m.m.
 -Henrik fremviste forslag til shelter, grillhytte vildmarksbad m.m.
 -Lotte ville undersøge priser på legeplads og fitness. Afventer svar.
 -Der foreslås at et offentligt toilet vil være med i planlægningen.

Foredrag
 -Torsdag d. 7. februar er der foredrag med Alsingergildet.
 -Tirsdag d. 26. februar vil der ifbm. fællesspisning blive holdt foredrag om
Grønland.
 -Forslag til foredrag om en tur til Nordkap. Bent vender tilbage på et senere
tidspunkt.

Hjertestarter
 -Hjertestarter der er monteret i indgangen til Notmarkhus forventes flyttet til
Notmark gl. skole i et udendørs skab. Lone undersøger muligheder. Der skal
laves en service aftale.
 -Der drøftes om der er interesse for førstehjælpskursus, med mulighed for at få
en ordning så man kan tilkaldes i tilfælde af behov for førstehjælp. Dansk
Folkehjælp tilbyder gratis kurser.

Næste møde: Onsdag d. 6. Marts kl. 19.00 på Notmark gl. skole