Spring til indhold

Referat Bestyrelsesmøde 17-04-2023

HAN – bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 17. april 23

 

Til stede: Bent, Marete, Poul Harald, Jytte R, Henrik, Jytte B

Fraværende med afbud: Tove

 

 • Nyt fra formand/siden sidst:
 • Frivillighedsaften var stor succes med over 400 deltagere. Der blev bl.a. talt om at flere optagelser af nye foreninger i folkeoplysningsudvalget – f.eks. krolf,
 • Vi mangler tilbagemelding på, om HAN kan løfte Brugerstyrelsens rolle. Vi oplever ikke villighed og interesse fra de eksterne brugere til at være med i Brugerstyrelsen.
 • Bent finder et skab til kælderen + et skab til rengøringen til midterrummet.
 • Poul Harald er ved at lave folder til ”Arrangementer på Notmark Gl. Skole”. Man medbringer selv kaffe. Lone har filen med ”retningslinjer for rengøring”. Den sendes til PH. Henrik giver besked, når der er retningslinjer for booking.
 • Henrik er i gang med nyt bookingsystem. Maja er også ansvarlig og tager på det første kursus.

 

 • Nyt fra kasserer:
 • Beholdning er nu godt kr. 20.000. Vinsmagningsarrangementet
 • Der mangler at blive leveret bordebænke-sæt og nogle ting til lokalhistorisk Udvalg. Dem skal vi have i hus.
 • Søgt penge fra Hørup Genbrugsbutik til stole og kaffemaskine. Vi venter spændt.
 • Der er stadig kr. 15.000 øremærket til rengøringen. Rengøringsudvalget skal tage stilling til, om de vil have det udbetalt som honorarer.
 • Vi havde en drøftelse af ansvar for økonomisk disposition og ansvar ved at sidde i Landsbylauget. Man hæfter ikke personligt, hvis vi holder os inden for gældende regler.
 • PH og Marete skal have fundet ud af registrering og ansvar for E-boks, så vi har styr på den elektroniske post.

 

 • Brug af huset:
 • Lejligheden: DUI flytter ud og vi har fået et klart signal om, at vi ikke skal regne med, at der kan komme til at bo en vicevært. Kan vi tage den op med Connie, at der er behov. En beboer vil endda skabe indtægt til huset. PH hører hende.
 • Hvis vi vil have nogen ind i lejligheden, så skal vi give besked til Bjarne og Lars fra Kultur og Fritid.
 • Brugere: Kunne der være flere brugere?: Jagtforeningen, Vikingeskibet Sebbe Als – Bent undersøger.
 • Udluftning på toilettet: Vi ansøger kommunen om at lave udluftning på toilettet i stueetagen. Bent hører ham.

 

 • Rengøringen:
 • Rengøringsudvalget skal sørge for at gøre rent i kælderen frem til sommer. Der er udleveret kampplan.
 • Udvalget tager selv stilling til, hvem der skal have hvad i honorar. Ellers må de bede HAN tage stilling.

 

 • Folkeoplysningsudvalget:

Mulige foreninger:

 • Bernersennen
 • Krolf
 • Nimbus
 • Als Vikingelaug

Bent undersøger kriterier – særligt hvis man overgår fra at være en HAN-gruppe til at være en selvstændig forening.

 

 • Ny dato:

Mandag, d. 7. august, kl. 19.00. PH sørger for hyggen

 

 • Det er en fantastisk flot folder over vandrestier.
 • Børneklubben skal have børneattester og booke lokaler. PH sørger for dette.
 • PH deltager i Landsbytopmøde
 • Husk at få vigtige beskeder på BÅDE Facebook og hjemmesiden

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg