Spring til indhold

Referart Bestyrelsesmøde i HAN 13-01-2022

Bestyrelsesmøde i HAN 13-01-2022

Deltagere. Bent Nielsen, Dea Krogh, Tove Reichmann, Marete Jørgensen, Jytte
Rasmussen, Henrik Hansen
Fraværende Jytte Blom, Lone Jensen

Bent har haft kontakt til Sønderborg kommune ang. fugt i væggene på toiletterne i
kælderen, Lyset som brænder konstant i kælderen og mulighed for at få malet flere
steder inde på skolen. Det ene lys er blevet lavet men der er endnu et som er defekt.
De andre ting afventer vi svar tilbage på….
Bent foreslog at vi skulle få et insekt hotel. Der var enighed om at det var en god ide.
Vi kan evt ansøge Sønderborg kommunes borgerinitiativ gruppe om et tilskud.

Intet nyt ang økonomi.

Byggegruppen har møde i morgen (14-01-2022) Så der var ikke rigtig noget konkret
at fortælle. Der vil komme nærmere info til bestyrelsen når der kommer en
udmelding fra fundraiser/arkitekt.

Dea spurgte ind til den basket kurv vi har fået. Bent fortalte at man i dag kan få en
basket kurv der er til at flytte rundt med. Det giver nogle helt andre muligheder ang
placering. Sådan en kurv er forholdsvis billig (800-1000 kr) Bent køber sådan en og
aflever den oprindelige kurv tilbage.
Der trænger til oprydning på skolen. Der vil blive inviteret til en oprydnings dag
senere…. Dea er tovholder
Næste møde er ikke fastlagt. Bent kalder ind…..