Spring til indhold

Referart bestyrrelsesmøde 27-11-2023

HAN – bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. november 2023

Til stede: Bent, Poul Harald, Jytte R, Henrik, Jytte B, Marete, Tove, Marc
Ingen fraværende

1) Siden sidst:
– Poul Harald får underskrift på referat fra GF af Michael (ordstyrer). Derefter lægges det på hjemmesiden.

2) Konstituering:
– Bent vil gerne stoppe som formand og har spurgt Poul Harald, om han vil overtage. Det vil han gerne og er dermed valgt.
– Næstformand er Henrik
– Marete er kasserer
– Henrik har hjemmeside/FB, booking, nøgler
– Tove styrer rengøring
– Jytte R, Poul Harald og Marete er i Aktivitetsudvalget.
– Jytte B styrer Fællesspisning

3) Nyt fra kasserer:
– Der var bemærkninger på GF om, at mellemfinansieringen vedr. LAG-ansøgningen skulle indgå i årsregnskabets balance. Dette er efterkommet og der er lavet et revideret regnskab, som nu bliver lagt på hjemmesiden.

4) Legepladsen:
– Buskadset er ryddet, men der skal stadig væltes træer og bortskaffes affald. Det var meget mudret, så vi afventer tørre tider.
– Der skal laves en legepladsdag igen. Sættes på næste dagsorden.

5) Huset:
– Vi må ikke leje lejligheden ud. Det kræver, at vi overtager huset som selvejende institution. Det er ikke relevant.
– Hvem kan så bruge lokalerne? Vi har spurgt Als Vikingelaug og Sebbe Als, og de kan godt bruge lokalerne. I første omgang skal de selv stå for klargøring af lokalerne. Vi skal have fat i en nøgle. PH aftaler med kommunen.
– Vi skal tale med Bjarne om forhøjet tilskud til vedligehold. Vi skal også have taget op i Landsbyforum, at landsbylaug’ene skal opprioriteres ifm. drift af bygningerne

6) Kælder/skur:
– Vi skal have talt med Bjarne om fugtproblemerne.
– På sigt planlægges en arbejdsdag til at rydde op i kælder, skur m.m. + male.

7) OK benzin:
Marete undersøger, om vi kan godkendes som forening til at modtage tilskud.

8) Udvalg:
– Aktivitetsudvalg: Der er kommet flere nye medlemmer i udvalget. Vi er ved at lave forårsprogrammet med bl.a. håndbold på storskærm.
– Fællesspisning: Der kommer stadig flere og snart skal vi måske tage begge lokaler i brug. Vi har besluttet, at man selv tager service og bestik med fremover. Husk tydelig besked.
– Vedligeholdelsesudvalg: Vi vil gerne have det op at stå. PH laver et opslag på FB. Jesper Dinesen vil gerne vedligeholde opgangsarealet. Vi siger tak og PH undersøger med grejbank omkring lån af redskaber og ellers skal vi have søgt nogle små fonde.
– Energiudvalg: Stiftende møde 5. december.
– Udeområde-udvalg: Michael Jørgensen

9) Evt.
– Logo: Vi tager med til Bjarne, at vi ønsker at få belysning til skilt over hovedindgangen.

10) Ny dato:
– Mandag d. 22. januar kl. 16.30-18.00