Spring til indhold

Dagsorden til generalforsamlingen i HAN 25. oktober 2016

Dato for generalforsamlingen er fastsat til: 
den 25. oktober 2016 kl. 18.00
på Notmarkhus 

dagsorden iflg. vedtægter :
1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fremtidigt arbejde fremlægges (jfr. udviklingsplan)
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter på valg 
7. Indkomne forslag (indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
    dage før  generalforsamlingen
8 Eventuelt

Efter generalforsamlingen er HAN vært ved aftensmad. 
Tilmelding på (71552685-fællesspisnings tlf.)  senest den 19. oktober 2015.

Med venlig hilsen

logo m

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *