Spring til indhold

Generalforsamlingen i HAN Bestyrelsens beretning 2009

Bestyrelsens beretning 2009

Lokaldagen 2009

Det er dejligt at se så mange komme. Som det står i Jyske, så er det en tradition at virksomheder og foreninger og borgere mødes på denne dag. Det er jo kun muligt, fordi en gruppen mennesker bruger nogle aftener på planlægning og bagefter dagtimer til at gøre klar.

De vigtigste årsager til at det lykkes, – er at vi har det sjovt med med hinanden, – at Karen Magrete sørger så godt for os til møderne, – og vi har en tovholder, Poul Harald, der tager initiativ og holder fast i opgaven. Det er af lyst og fornøjelse at frivilligt arbejde gror. Det er Poul Harald, Jutta, IB, Arne, Lisbet, Bodil, Carl, Tove, Bent, Ejnar, nogle af deres børn og mange andre. Tak for den indsats.

Tak til alle udstillerne, og de rigtig mange der har bidraget med gaver og støttebeløb. Uden jer lykkes det ikke. Vi er også stolte af jer.

Vi har evalueret lokaldagen og der er meget ros. Der er dog et igen i år underskud. Der burde være overskud, og der er n stor post der kan vende dagen til et overskud. Det er musikken. Hvis vi kunne få lokale folk til at optræde, som Bruno gjorde, så ville vi få en bedre lokaldag og et overskud. Der er mange der spiller, så folkene har vi, de skal bare overtales.

Stendigerne i Almsted

Arbejdet med renovering af stendigerne i Almsted tog en positiv drejning da Martin Bang kom med et bud der var billigere end Arkils. Derfor kunne vi inkludere et dige mere, og måtte derefter have vores ansøgning til LAG lavet om og godkendt igen. Lodsejerne har sag ja til arbejdet og kommunen samarbejder fint. Vi har alt på plads, så renoveringen af stendigerne i Almsted starter NU. Lisbeth Dreier er ildsjælen i dette arbejde. Lisbeth sørger for, at møder bliver indkaldt og sørger for at folk er med. Lisbeth har mange støttere, men gik Lisbeth ikke foran var der ikke sket mere. Der skal gode folk til at gøre en forskel, og Lisbeth er et eksempel. Der skal bruges en del frivillig arbejdskraft til digerne, og i de seneste dage har folk skrevet sig op til 125 frivillige arbejdstimer.

www.hannyt.dk.

Uden for bestyrelsen er TIM vores flittigste bidragyder til www.hannyt.dk. Tim har sat billeder ind af arbejdet med cykelstien og fra Lokaldagen. Hjemmesiden har vi ikke i det forløbne år brugt optimalt. Der har ikke været nok personer til at få det arbejde gjort tilfredsstillende.

Vi havde også lovet at sætte 5 infostandere op. Det har vi heller ikke nået. Der er spurgt til dem flere gange, så det skal prioriteres højt.

Læsegruppen

Jonna Christine er tovholder på læsegruppen. Den er startet igen og skal til forfatteraften på Sønderborg Bibliotek. Det e dejligt at den aktivitet kører af sig selv. Vi kunne godt ønske at der var bedre fysiske forhold for læsegruppen. I vores ansøgning til LAG er der penge til gode møbler til læsegruppen.

Lege- og aktivitetsplads for børn og unge ved Notmark Skole.

Der har været flere ønsker fremme i den retning. Det var allerede en ide i Focusgrupperne før foreningen blev dannet.

Betina har beskrevet en bane for cykelcross mm for større børn. Beskrivelsen blev vist frem på Lokaldagen og der er allerede en dialog om planen. Den ene lodsejer vil godt være med i arbejdet, så nu skal vi bare have de sidste med. Det er kirken og Notmark Skole, og så skal NotmarkHus også inddrages. For at nå målet skal vi have nogle forældre til at stå for arbejdet.

Fællesspisning:

Der var over 20 der skrev sig på til Lokaldagen og den første invitation er sendt ud. Som aftalt for længe siden var det præsten malene Freksen og Anders Brandt der skulle tage initiativet. Vi vil forsøge at få forskellige grupper og foreninger til på skift at stå for madlaningen.

Spilleaften:

Vi troede det ville være en let sag at starte spilleaftener. Det viste sig ikke at være tilfældet. Mange der spiller har deres egne traditioner og dem vil man ikke lave om på. Finn Knutzen mødte op til hver aften, og blev fulgt af nogle få andre. Nogle fik lært om SKAT-spillets natur, og andrefik øvet deres færdigheder. Der skal satses på nye spillere. I løbet af efteråret inviteres igen til spilleaften.

Ølbrygning:

Der har været interesse for dette, men det er ikke lykkedes at få dem samlet. Det er ellers et initiativ vi kan se gode værdier i. Vi kunne servere en HAN-bajer til lokaldagen.

Stavgang og cykling:

Der er skrevet folk op til aktiviteterne, så hre mangler startfløjten.

Lektiecafé:

En af de vigtige kræfter i dette arbejde trak sig i løbet af året. Bl. a. derfor har det stået stille. Nu er der en ny gruppe og der er et arbejdsoplæg som man kan planlægge efter. Det første møde indkaldes snaret i planlægningsgruppen.

Kulturelle aktiviteter:

Notmark Skole er nu en del af Den sønderjyske Kulturaftale, der er en revitalisering af forsamlingshusene i Sønderjylland. Her er sat mange penge af til aktiviteter. Vi venter på at se det første udspil herfra. Vi har i ansøgningen til LAG sat penge af til kulturelle aktiviteter, så vi mangler bare at der er nogen der tager bolden og spiller den.

Økonomisk

Økonomisk står vi godt. Vi har lovning på 83.500 kr til aktiviteter på Notmark Skole for de tre Landsbyer. 157.500 er budgettet for renovering af Stendigerne i Almsted. Pengene fra LAG dækker kun halvdelen af udgifterne, og udbetales først når projektet er afsluttet. Forståeligt nok vil Andelskassen ikke lægge penge ud til Projekterne, derfor er vi nødt til at skaffe arbejdskapital på anden vis.

Jeg har præsenteret Andelskassen for en ordning, som ser meget lovende ud. Det koster de enkelte familier nogle få hundrede kroner, at støtte med 5000 kr. til arbejdskapital, som ikke må bruges til endelige finansiering af projekter. Derfor gik vi rundt til lokaldage og der var folk der tegnede sig for 55000kr. Det er vildt flot. Målet er 100.000 kr, så vi skal fortsat arbejde.

Der er ansøgningsfrist til Kommunens Udviklingspulje den 1. oktober. Vi skal have søgt penge der, for at skaffe nogle af de 83500 kr der er andre 50 % Vi har omkring 20.000 kr i kasse, så de hjælper også. Derudover er Danfossfonden et oplagt mål for en ansøgning.

Udviklingsplanen:

For at få adgang til de penge kommunen har sat af til aktiviteter i Landdistrikterne skal vi have en udviklingsplan, som er godkendt af borgerne i de tre landsbyer. Vi har arbejdet på en plan over længere tid, med gode pauser. Vi har taget udgangspunkt i mødet for længe siden om udviklingsplanen og de ønsker der var i Fokusgrupperne. Ligeledes har vi inddraget emner som bestyrelsen har stødt på i løbet af året. Planen skal hele tiden revideres, så til næste generalforsamling skal vi justere planen og godkende den igen. Det er derfor et løbende arbejde. Vi har nu et udkast til en plan og håber at få den godkendt der. Vi kan kun få tilskud fra Kommunen inden for rammerne af udviklingsplanen. Den er derfor meget vigtig.

Cykelstien:

Det er dejligt, at vi har fået en cykelsti med stil. Den er allerede i brug af rigtig mange borgere. Cykelstiens største betydning er ikke cykelsikkerheden, men at den binder de tre landsbyer sammen. Læg mærke til hvor meget andet der går på cykelstien. Heste, hunde, rolator, nyforelskede, gammelt forelskede, unge og enlige der gerne vil være forelskede. Til forelskelse hører roser. Det ene rosenbed røg, men roserne og stenene står hjemme hos mig, så nu mangler vi en, der vil lave et nyt rosenbed. Kommunen har godkendt at vi laver et nyt i de nye græsarealer ved vejforlægningen.

Det har været et større arbejde at følge arbejdet, og ikke alt hvad der blev lovet før kommunesammenlægningen blev automatisk overholdt, men nu er de fleste punkter som vi har klaget over ordnet.

Tilbage er at få jævnet asfalten ud hvor der blev lavet bump. Det larmer og ryster for meget især ud for krydset ved Lykkevej.

Almsted:

Trafikken gennem Almsted har været et større problem, for GPSen viser folk ind gennem byen, og der er ikke plads til lastbiler hen ved Eriks hus. Vi havde et møde med Michaels Herold og der blev lovet at der kom skilte op så gennemkørsel med biler over 3500 kg blev forbudt og der skulle også ændres på andre skilte og hastigheden. Det kommunen kunne gøre lokalt blev hurtigt rettet, men det der har med statsvejen at gøre tager tid. Vi har rykket og kommunen vil rykke staten igen.

Vedtægterne:

De sidste to års arbejde giver anledning til nogle justeringer af vedtægterne. Det mest afgørende er at ændre bestyrelsens størrelse. Vi mangler arbejdskraft til at udføre de planer som vi har lavet og som vi tror der med tiden vil være opbakning til. Vi ha mange bolde i luften og har søgt mange penge og nu skal det bære frugt, så vi skal bruge folk som vil give en hånd med.

Samarbejdet med Kommunen

Med vores plads i Landdistriktsudvalget, Trafiksikkerhedsudvalget og arbejdet i Landsbyforum har vi hele tide fingeren på pulsen med hvad der sker i kommunen. I perioder har vi haft ugentlig besøg på kontorgangene i Rådhuset, og det har også bidraget til at når vi har en problemstilling reageres der meget hurtigt. Også fordi vi hjælper til med at bære informationer den anden vej. Vi får ikke altid vores vilje med kommunen, men der lyttes altid venligt til vores ønsker.

Bestyrelsesarbejdet:

Arbejdet i bestyrelsen har været godt. Næsten hver gang har alle været med. Vi har klaret alle lette og svære opgaver uden at hæve stemmen. Der har altid været god respekt om hinandens synspunkter. Da Ole Jøker trådte ud af bestyrelsen fik vi et problem med posten som kasserer. Bent trådte til og heldigvis har vi fået et par meget kompetente folk til at føre regnskabet. Det er Jens og Lone på Søndergade. Vi er meget taknemmelige for deres skrappe indstilling til regnskaber. Når vi har så mange ansøgte penge må vi også være meget forsigtige med dokumentation for pengenes anvendelse. Derfor skal vi lytte når vi har dygtige folk til at hjælpe os. Vi har så ændret vedtægterne så det kan lade sig gøre at have en kasserer uden for bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *