Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 06. november 2013

 

Tilstede: Ejner Pustelnik, Bent Nielsen, Henrik Hansen, Anders Brandt, Lone Jensen.
Referatet fra 8. oktober 2013 blev godkendt og underskrevet.

1. Nyt fra formand (Bent)
Der afholdes borgermøde i Diamanten den 25. november kl. 19-22, vedrørende udvikling af Notmark og Asserballe sogne. Bent har deltaget i et formøde, som en initiativgruppe har haft indkaldt til.

2. Kasserer hvad har vi i kassen (Lone)
Kr. 57.450,82 på driftskontoen, skyldes bl.a. et stort beløb fra landsbypedelarbejdet

Kr. 30.028,89 på finanseringskontoen. Pengene er reserveret til indskudsbeviser og hjertestarter.

 3. Landdistriktudvalget (Anders)
Valg til udvalget hver år. Anders vil gerne vælges igen, som repræsentant for landsbyerne på Midtals.

Landsbykoordinatorstillingen ved kommunen er opgraderet til en fuldtidsstilling.

Der er skudt mange projekter i gang, men der mangler en opfyldning på dem. Noget af det man bl.a. arbejder med er: udveksling af skulpturer, landsbypedel, perler på en snor etc.

4. Hjemmeside (Henrik)
Kan du selv lægge ting ind, gør du det bare ellers hjælper Henrik.

Anders har oprettet en fane for Notmarkhus og lagt kirkens arrangementer ind i kalenderen. Domænenavnet notmarkforsamlingsgaard er købt.
Oplysninger om bestyrelsen skal rettes.
Vedtægtsændringen som blev vedtaget på generalforsamlingen skal rettes til.
Er kommet i tanke om dette efter mødet:
Skal dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne være tilgængelige på hjemmesiden?

Er regnskabet lagt op på hjemmesiden?

5. Notmark Skole (Ejner)
Der er penge til udskiftning af vinduer, men ikke dem alle sammen. Det skal være en mere åben skole. Mulighed for et digitallåse system. Henrik undersøger hvad det koster. På næste brugerbestyrelsesmøde skal der diskuteres, digitallåse, online booking system, fordeling/brug af lokaler

6. Notmark Hus (Anders)
5 i bestyrelsen: Frans, Bruno, Anders, Tandslet, Sebbelev. Der skal samles kr. 300.000 ind blandt borgerne. Sydbank ikke særlig samarbejdsvillig i forhold til finansieringen.

7. Ansøgning pc og Hørup
Der er søgt om 10 stationære computere. Tynde computere der kan sidde på vægen. Hvad de skal anvendes til diskuteres, når vi har fået pengene.
16. november tager Ejner og Bent ned til Hørup Genbrug, hvor uddeling af penge skal foregå. Vi ved vi får penge til en hjertestarter, men ikke hvor mange.

 8. Nye planer for 2014
Bygning af en krolfbane
Bedre varme på Notmark Skole
Nye infostandere

Mailadresser + mobilnumre på landbyboerne, således at informationer kan komme billigere og hurtigere ud. Indsamles, når alle hustande besøges vedr. penge til Notmark Hus.

9. Evt.
Julearrangement den 30. november. Bent skaffer et juletræ.
Farveprinteren sættes til – Ejner spørg Brian.

Næste møde 10. december kl. 16-18.
Foreløbige punkter:
Udviklingsplanen for HAN
Samarbejde med Notmark Lokalforening
Program for 2014’s arrangementer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *