Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 21. januar 2014

Tilstede: Ejner Pustelnik, Bent Nielsen, Henrik Hansen, Anders Brandt, Lone Jensen.

1. Referat fra 17. december
Referat godkendt og underskrevet

2. Formand – styregruppen sammen med Fynshav
Sidste styregruppemøde blev afholdt på Notmark Skole. Flere udeblev fra mødet og havde heller ikke meldt afbud. Der er oprettet en gruppe på facebook – østkystensperle, som har 300 medlemmer. Der var stor tilfredshed med Notmark Skole og de aktiviteter der foregår der. Næste styregruppemøde afholdes også på Notmark Skole.

3. Kassere
Den 17. oktober 2013 modtog vi kr. 10.000 fra kommunen, som et selvforvaltet tilskud til Notmark Skole. Der er brugt kr. 1.133,25. Det fremgår af regnskabet som blev fremlagt på den sidste generalforsamling.

4. Brugermøde 20. januar 2014
For få var mødt op og ingen havde meldt afbud

Hjerterstarter placeres lige indenfor døren. Der bliver sat nogle numre op udenfor, som der kan ringes til, for at få en kode, så døren kan åbnes. Der blev ikke besluttet hvem der skulle på kursus. Nogle mener, at de indbetalte penge til hjertestarter ønskes tilbagebetalt. Der spørges ved en husomdelingsseddel. Hvis ikke pengene bliver tilbagebetalt, skal de bruges til at vedligeholde hjertestarteren.

Der er indhentet tilbud på forskellige låsesystemer. Diskussion om hvem der kan låse op til hvad. Sker ikke noget før NSU er blevet spurgt.

Der er fundet et booking system, således at der kan bookes lokaler over nettet.

Forslag om at rive det gamle køkken ned og IT-rummet.

5. Udviklingsplan
Udviklingsplanen gælder frem til 2020. Vi lader den ligge ind til videre.

 6. IT til ældre
Klar til indkøb, men hvor skal de placeres? Tages op med brugerrådet. Hvad skal vi tilbyde: kurser (nemID, borger.dk, skat, bank, internettet etc.) åbent skole (kom og få hjælp til et problem) Skal HAN lægge nogle flere penge i og få større maskiner, som kan bruges til spil? Skal vi indkøbe større netværk, så der kan afholdes spilarrangementer?

7. Åbent
Anders har fået 2 spørgeskemaer retur. Det er lavet om, så man ikke hæfter for noget, når man ønsker at blive medlem af Notmark Hus.

Alle huse i HAN besøges, for at finde ud af interessen for Normark Hus. Ved besøget skal der svares på et spørgeskema.

8. Evt.
Bent har spurgt forskellige, men ingen vil være med i HAN bestyrelse.
Betina og Henrik vil gerne arbejde videre med stisystemet.

 Næste møde bliver meldt ud af formanden.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *