Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 09. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 9. oktober 2014

Tilstede: Ejner Pustelnik, Bent Nielsen, Henrik Hansen, Poul Harald, Bruno Clausen, Lone Jensen.

0. Referat fra 23. april og 18. august
Referaterne godkendt og underskrevet

1. Siden sidst
Ingenting i dette punkt, det kommer under de øvrige punkter

2. Kasserer
Overskuddet fra lokaldagen bliver 2.232,33, når Bruno betaler 2/3 af annonceudgifterne og den omdelte invitation. Overskuddet deles med Notmarklokalforening. Der er betalt 34.000 til bærbare computere. Vi fik 42.000 fra Anders ansøgning om IT til ældre. Vi har fået 5.500 som kommunalt tilskud. Der står kr. 74.308,67 på driftkontoen. På investeringskontoen står 30.066,45, som er øremærket til indskudsbeviser og de penge som er indsamlet til Hjertestarter.

3. Hjertestarterkursus
Kurset var en succes. Mange flere var interesseret i det. Hørups Genbrug betalte kr. 8.500 for kurset. Vi får lavet endnu et kursus og HAN betaler for det, eller måske kan vi få det gratis? Der er indsamlet ca. 5.000 til hjertestarter.

4. Generalforsamling i HAN
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30. oktober 2014. kl. 18.30 med spisning på Notmark hus, som HAN betaler. Håber det betyder, at der kommer flere til generalforsamlingen. Af hensyn til spisningen skal der være tilmelding. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal husstands omdeles senest 14 dage før. Der findes 241 husstande i HAN’s område.  Formanden laver indkaldelsen og finder ud af hvem der er på valg – ud over Henrik, som ikke ønsker genvalg. En god idé at få nogle fra Almsted eller Notmark med i bestyrelsen.

5. Boldbaner og ombygning
Ifølge Anders og Bruno er der afsat 3 millioner til at gøre noget for sportsfaciliteterne. 2 mill. til Fynshav og 1 mill. til Notmark.  Pengene skal bruges til ombygning af kælderen. Der skal laves toiletter og bedre badefaciliteter. Der skal måske laves et klublokale i kælderen. Der indkaldes til et Brugerbestyrelsesmøde, hvor det skal drøftes. Anders/Bruno talte om at søge nogle midler gennem LAG. Fx til en forsamlingsgård som består af både af Notmark skole og Notmarkhus. Der oprettes en markedsplads, hvor lokale kan komme med deres produkter etc.

Skal debatteres på generalforsamlingen.

6. Evt.
Bruno skal på 5 dages kursus i landsbyernes fremtid.  Kan bidrage med noget på generalforsamlingen.

27 tilmeldt til By night.

 I det gamle dagplejelokale skal gulvtæppet hives af. Der er gode stole derinde, men de trænger til nyt betræk. Tine Jørgensen vil gerne betrække stolene om. Bruno får en pris. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *