Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 09.april 2015

Referat

Deltagere: Bent, Lone, Ejner, Poul Harald, Ulla, Majbritt

Pkt. 1 Siden sidst
Der oplyses at jorden der var tænkt til boldbaner i Fynshav koster 2,1 mill. Og nok ikke bliver aktuel.
Ulla har undersøgt hvem der skal stå for vedligeholdelse af de udendørs områder og det er kommunen, så derfor bør klipning af græs m.m. være kommunens opgave.
Ulla har spurgt efter hjælp til fælles kalender og fælles postadresse m.m. men ingen kunne hjælpe.
Bent kontakter Finn Knutzen ang. Et indlæg til hjemmesiden om Nabohjælp,  Anne Marie Pedersen ang. Stavgang. Der tages også kontakt til ølbryggerne.
De forskellige tovholdere på div. opgaver ifbm udviklingsplanen kontaktes og a’jourføres.

Pkt. 2 Hjertestarter
Bent arbejder på sagen om kursus i hjertestarter.

Pkt. 3 Landsbydag
Poul Harald fortæller om det første planlægningsmøde. Poul Harald skriver lidt om Landsbydagen og sender det til Ulla. Ulla vil skrive lidt på hjemmesiden.
Der skal reklameres i Jydske Tidende, Sport og Fritid og Radio Als.  Bent sørger for at kontakte Randi ang. Opslag på Facebook.

Pkt. 4 Ombygning på skolen
Bent har haft kontakt til Bjarne Kjær men der var ikke noget konkret ang. Planer med ombygning

Pkt. 5 Byporte og stier
Forslag til byporte: lysstandere med reklame. Blomsterbeplantning ved landevejen. Der kan evt. sættes et telt op hvor borgere kan komme med forslag til byforskønnelse i forbindelse med Landsbydagen, måske en konkurrence.

Pkt. 6 Lys ved cykelsti
Bent tager kontakt til Kommunen ang. belysning langs cykelstien, da der er gang i belysningsarbejde i byen.

Pkt. 7 Rengøring i omklædning.
Bruno og Anders forsætter med rengøring af omklædning.

Pkt. 8 Evt.
Udviklingsplanen er gennemgået.    

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *