Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 11. august 2015

Referat

Deltagere: Bent, Bruno, Ejner, Poul Harald, Lone og Majbritt . Afbud: Ulla

1. Referat
Godkendelse af referat

2. Siden sidst
Bent fortæller kort om et afholdt møde ang. Samarbejde/opsigelse af Landsbypedeller. Formålet var at finde en god løsning.

3. Kasserer
Notmark Lokalforening mangler at betale deres del af belysning på skolen. Bruno giver besked videre til kasserer.

3. Krolf
Der er etableret krolf bane. Der er planlagt 2 dage i ugen hvor der bliver spillet krolff. Gratis resten af 2015, næste år vil der blive opkrævet et abonnement. Der er afholdt indvielse af banen.

4. Notmark lokalforening.
Bent berettede kort om generalforsamlingen i Notmark Lokalforening.

5. Ombygning af kælderen.
Rikke (civilingeniør) arbejder på, at få regnskab til istandsættelse af kælder på plads, så der måske kan hentes flere penge. Der søges 400.000kr ved LAG.
Der er lavet forslag/udkast til istandsættelsen. Ombygningen forventes at komme i gang i starten af November.
Der er skiftet lås til skolen for at div håndværkere får adgang til skolen.

6. Landsbydag.
Poul Harald beretter om planlægningen af Landsbydagen og forslag til forskønnelse af turen igennem de 3 landsbyer.

7. Evt.
Ikke noget at tilføje.

Næste møde onsdag d. 2. september kl 19.30 på Notmark Gl. Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *