Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 19. februar 2015

Referat
Deltagere: Bent, Lone, Ejner, Poul Harald, Ulla, Bruno, Majbritt

Pkt. 1. Siden sidst
Må fællesspisning ikke offentliggøres?.Hvad kræver det for at vi må lave mad på skolen. Skal vi evt. forhandle en pris med Notmarkhus og så stoppe fællesspisningen på skolen? Måske købe kød og selv lave tilbehøret og spise på skolen. Bent tager kontakt til Notmarkhus.

Pkt. 2. Kasserer
Fin økonomi.

Pkt. 3. Landsbyhøjskole.
Bruno fortæller om Landsbyhøjskole

Pkt. 4. Kursus i hjertestarter.
Dato for nyt kursus i brug af hjertestarter. Bent undersøger hvornår det er muligt/laver en aftale.

Pkt.5. Hjemmesiden.
HAN hjemmesiden. Ulla har været på kursus. Ved næste best.møde tager Ulla billeder af best.medl. til hjemmesiden.
Aktiviteter, grupper Hvem er tovholder?   OBS Meld tilbage til Ulla ved rettelser.

Pkt.6. Planlægning af Landsbydag
Planlægningsmøder, Poul Harald er tovholder for Landsbydag og indkaldelse til møder.
Gruppen: Poul Harald, Ejner, Majbritt og ”kagegruppen” Birgitte, Thyra, Tove og Jytte.
Sport og fritid: Bent melder HAN ind så vi kan annoncere der. Vigtigt at der bliver annonceret bredt.

Pkt. 7. Skolen og omklædning
Der er ikke noget nyt ang. Brug af boldbanerne og renovering af bad m.m. i kælderen.

Pkt.8. Låse på skolen
Projekt om udskiftning af nøgler/låse på skolen, sættes i bero i en periode.

Pkt.9 Evt.
Udviklingsplanen læses igennem til næste møde.
Fælles kalender vil gøre planlægningen lettere, Ulla undersøger det med Connie Skov.
Samtidig spørges om oprydning m.m. udenfor. Må der fælles træer og gøre det attraktivt.

Næste møde torsdag d.9 april kl. 19.00. på Notmark gl skole.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *