Spring til indhold

Brugerbestyrelse for Notmark Gl. Skole april 2010

Kære alle brugere af Notmark Gl. Skole

Gennem længere tid har der været arbejdet på at brugerne af Notmark Gl. Skole selv overtager flere af opgaverne ved brug af skolen.
Det kan vi gøre ved at lave en aftale med Sønderborg Kommune, som er ejer og har ansvaret. Aftalen er klar og er gennemgået for brugerne på mødet den 3. februar 2010. Alle foreninger der ofte bruger Notmark Skole var mødt op og Bjarne fra Kommunen gennemgik aftalen, som alle kunne tilslutte sig. Kommunen giver 10.000 kr til vedligeholdelse og små reparationer.
Vi fik også en række foreninger til at vælge personer til en brugerbestyrelse.
Notmark Sogns Ungdomsforening ville sikre sig, at de fortsat kunne bruge Notmark Skole som de har aftale om. For at afklare dette har Bjarne haft møde med NSU og aftalt dette. Disse aftaler kan sammenlignes med de aftaler, der er med andre faste og større bruger, og det er mest i sommerperioden, hvor lokalerne bruges mindst af andre.
Herefter har jeg haft et møde med Bjarne hvor vi drøftede NSUs aftaler og andre spørgsmål for en ny brugerbestyrelse. Det hele skal drøftes i den nye Brugerbestyrelse, før det kan få virkning.

Første møde for Brugerbestyrelsen for Notmark Skole.
Mødet er den 21. april kl. 19.30 på Notmark Gl. Skole

Tilmelding til mødet senest fredag den 16. april.
Der er fællsspisning kl. 18.00,
tilmelding til Jonna Christine Duus på jonnachristineduus@paradis.dk

Dagsorden for mødet udsendes den 19. april
Send punkter til dagsorden senest fredag den 16. april.
Følgende punkter er allerede på.
Vedtægter og forretningsorden
Konstituering, valg af formand, kasserer osv
Gennemgang af huset, husk nøgler
Underskrive Brugeraftalen.
Det vil lette arbejdet meget med Vedtægter og forretningsorden, hvis vi har nogle forslag, så send forslag til mig, så de kan sendes rundt med dagsordenen.

Venlig hilsen
Anders K Brandt,
anders@hundslev.dk, 61333483
Formand for Landsbyforeningen
www.hannyt.dk

Landsbyforeningen for  Hundslev, Almsted og Notmark har til opgave at samle alle borgere i de tre landsbyer,  og er en del af Kommunens samlede politik for landsbyerne i Kommunen. Landsbyforeningen skal hjælpe alle borgere, grupper og foreninger, der ønsker det, med for eks. med fælles hjemmeside, fælles nyhedsbreve, kontakt til kommunen o a.
Landsbyforeningen for Hundslev, Almsted og Notmark har fået tilsagn om penge til brug ved Notmark Skole. Målet for brugen af pengene er at skabe netværk for borgerne i de tre Landsbyer. Brugen af udstyret købt for pengene skal aftales mellem  Brugerbestyrelsen og Landsbyforeningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *