Spring til indhold

Nyhedsbreve

Her på siden kan du se en oversigt over nyhedsbreve mm som er udsendt til borgerne i de tre landsbyer. Listen er ikke fuldtallig endnu, men det kommer sikkert med tiden.

April 2011

Bestyrelsesarbejdet er lige nu præget af travlhed fordi vi skal afslutte Landsbyforeningens projekt ”Skabe og styrke netværk på tværs af de 3 landsbyer Hundslev, Almsted, Notmark” hvortil der er søgt og bevilget LAG midler.  I projektet indgår forskellige aktiviteter som fx Lektiecafé, Læsegruppe, Fællesspisning, Foredrag, Ølbrygning, Kulturelle arrangementer, o. lign. samt at gøre Notmark Skole til et imødekommende og naturligt mødested for borgerne i vore 3 landsbyer.

Travlheden lige nu består dels i praktisk arbejde med etablering af tidssvarende faciliteter på Notmark Skole.  Lokaler bliver istandgjort og malet, der skal gøres rent og arrangeres en ”åbningsfest”.  En flot folder er ved at blive udarbejdet og der skrives rapport om projektet til LAG for udbetaling af ansøgte midler.

Jeg er sikker på at vi, sammen med borgerne og i samarbejde med de øvrige foreninger/brugere af Notmark Skole, får et rigtig godt resultat.  Det er mit håb, at alle med tilknytning til Notmark Skole, vil få stor glæde og gavn af lokalerne og således være med til at skabe og styrke netværk på tværs at De 3 Landsbyer.

Har DU / I gode ideer til gode aktiviteter eller arrangementer, som kan være til glæde for alle, da kom endelig frem med dem.

Jeg ser frem til et spændende forår med mange opgaver som skal løses .

Med ønsket om et glædeligt forår 2011.

Venlig hilsen

Jonna Christine

Bestyrelsen består af:

Efter ekstra ordinær Generalforsamling 9. marts 2011 i Landsbyforeningen, som var indkaldt pga. et bestyrelsesmedlems (Bent Nielsen) beslutning om at stoppe med bestyrelsesarbejde, samt formandens  (Anders Brandt) ønske om at trække sig som formand,

har bestyrelsen d. 16.03.2011 konstitueret sig således:

Formand: Jonna Christine Aebeloe, mob: 2784 0930 Hundslev maastejonna@hotmail.com

Næstformand: Ejnar Pustelnik mob. 6176 3993 Hundslev ejner.pustelnik@gmail.com

Web-ansvarlig: Henrik Skovgaard Hansen mob: 6046 0026  Hundslev chevy.dk@mail.tele.dk

Økonomisk – tovholder: Kim Jepsen Almsted, mob. 2428 0395 kim@204.dk

Sekretær: Louise Dele Aebeloe Lykkevej, Hundslev louisedele@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Henrik Egemose Hansen,mob. 6127 8089 Almsted gudehest@gmail.com

Ken Olav Aebeloe, mob. 2757 9180 Søndergade, Hundslev mesterkeno@pc.dk

På bestyrelsesmøde d. 30. marts 2011 har Anders Brandt meddelt at han ønsker at trække sig helt fra bestyrelsesarbejdet når LAG projektet er afsluttet.

Nyhedsbrev for oktober 2013. Side 1 og 4 klik her.  Side 2 og 3 klik her.

Nyhedsbrev for januar 2010. Klik her

Nyhedsbrev for september 2009. Klik her.

Nyhedsbrev for februar 2009. Klik her.

Nyhedsbrev for november 2008. Klik her.

Nyhedsbrev for september 2008. Klik her.

Nyhedsbrev for august 2008. Klik her.

Nyhedsbrev for maj 2008. Klik Her.

Nyhedsbrev for juni 2007. Klik her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *