Spring til indhold

Referat fra Brugerbestyrelse 30.august 2010

Referat fra mødet 30. august 2010

Deltagere: Ulla, Bendt, Jonna, Bruno (kom senere) og Anders. Margrete Melgård deltog pr. telefon. Afbud Karl Iskov.

Bendt indledte med at fortælle om deres årlige Nimbus-træf, som afholdes sidste weekend i august.

Sikringsskabet sidder i lokalet, som Als Nimbus Klub bruger. Sikringerne bliver glødende når de overbelastes. Det sker når for krævende apparater tilsluttes.

Resultatet er at sikringen tabes ved udskiftning og brænder huller i duge og tæpper som tilhører Als Nimbus Klub.

Brug en tang og en skål når der skiftes sikring.

Det er et problem med nøgler. Der er flere, der er så slidte, at der ikke kan laves flere kopier.

Husk at lukke døre og vinduer. Sidste mand skal kikke efter om både kælderdør og fordør er lukket.

Als Nimbus Klub har vasket gulve i salen, og synes at det meget tiltrængt.

Bjarne Kjær har fortalt at hjemmehjælperne også vil være med i et samarbejde.

På telefonen fortalte Magrete Melgaard at NSU på deres sidste hovedbestyrelsesmøde har besluttet at de gerne vil støtte op om en Brugerbestyrelse. Hovedbestyrelsen har desuden besluttet at de store lokaler kan bruges af borgerne i de tre landsbyer på lige fod med andre lokaler. Alle kan reservere de store lokaler.

Vi kunne derefter beslutte at lave en bestyrelse. Det blev Ulla, Bendt, Jonna, Bruno, Klaus og Anders. Anders er tovholder. Jens og Lone Jensen, Søndergade, passer regnskabet. Anders rediger forslaget til regler for Notmark Skole til næste gang.

Der skal være mindst 4 møder om året eller efter behov. Der kan også holdes telefonmøder eller lignende.

Ulla passer fortsat nøglen og der er stor tilfredshed med Ullas arbejde. Hvis Ulla tager på ferie eller andet vil Bendt gerne hjælpe.

Ulla passer fortsat kalenderen, så husk at ringe/sms til Ulla for at reservere et lokale. Man kan godt reservere flere dage på en gang. Når man reserverer lokaler skal man selv eller får Anders til at sætte det på kalenderen på www.hannyt.dk

Ulla taler med Bjarne Kjær Christensen på kommunen ved reparation af el, varme, vand, bygninger mm og aftaler hvordan der tilkaldes håndværkere.

Vi skal snarest have arrangeret en ”arbejdslørdag”. Der er meget der trænger til vedligeholdelse. Jo pænere der er, jo bedre holdes stedet af brugerne og jo mindre skal laves på arbejdslørdage.

Vi mangler brandalarmer i bygningen.

Næste møde 4. oktober kl. 19 på Notmark Skole. Punkter til dagsorden til anders.

Venlig hilsen

Anders Brandt

PS. Der er Generalforsamling i ”Landsbyforeningen for Hundslev, Almsted og Notmark” den 29. september. Borgmesteren kommer og fortæller om ”Udvikling i landområderne”

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *