Spring til indhold

Referat for møde om brugerbestyrelse for Notmark gl. Skole april 2010

Referat for møde om brugerbestyrelse for Notmark gl. Skole
Deltagere:
Bjarne Kjær Christensen, Sønderborg kommune
Verner Beck, Brevdueforeningen afd. 206 Als
Henrik Juhler, Menighedsrådet
Bent Pedersen og en mere, Als Nimbus Klub
Birgitte Brandt, Læseklubben
Jonna Christine Duus, Læseklubben og Landsbyforeningen
Lars, NSU fodbold
Anders Brandt, formand Landsbyforeningen
Ulla Friis, Nøglebestyrer Notmark, gl. Skole, (dagplejemor)
Henrik Hansen, Forsætsi Islænderforening og bestyrelsesmedlem i Landsbyforeningen
Betina Christensen, bestyrelsesmedlem i Landsbyforeningen
Erik Olesen, bestyrelsesmedlem i Landsbyforeningen
Michael Sørensen, DUI-Leg
Bruno Clausen, Notmark Lokalforening

Bjarne byder velkommen og fortæller at han er ansat i kommunen i kulturforvaltningen med forskellige opgaver. Den vigtigste i denne sammenhæng er at være konsulent for forsamlingshuse og mødesteder på Als. Før kommunesammenlægningen lavede Bjarne flere brugeraftaler i Nordborg kommune. Med en brugerbestyrelse og en brugeraftale med kommunen skal Notmark Skole klare det meste selv. Der kan dog fortsat trækkes på kommunen og Bjarne. Brugerbestyrelsen samles efter behov eller 4 gange årligt. Målet er et mere formaliseret samarbejde mellem brugerne.
Lokalplanen fremhæves af deltagerne.
Brugeraftalen
Bjarne gennemgik brugeraftalens punkter (se nedenfor):
Målet er at der skal være mere aktivitet og ikke begrænse brugernes aktiviteter. Det betyder at der skal samarbejdes om brugen af lokalerne.
Alle de store brugere af Notmark Skoler er repræsenteret ved mødet. Den største bruger er NSU som er repræsenteret ved fodboldafdelingen.
Det er generelt det princip at man ikke kan øremærke lokaler alene til en enkelt bruger. Der skal være adgang for flere brugere i lokalerne. Det er kommunens ejendom og er mødefaciliteter på linje med Sønderborg Hus.
Nimbus klubben har brugt 20.000 kr på at sætte loftlokalerne meget fint i stand og ønsker derfor en klokkeren aftale, når andre skal ind i lokalerne på loftet.
Kommunen betaler for vand, varme og el og bygningsforsikringer.
Brugerbestyrelsen sørger for forsikringer for løsøre. ”Landsbyforum” (Forum for samarbejde mellem landsbylaug) arbejder med at få et fælles forsikringsaftaler med Sønderjysk Forsikring.
Omklædningsfaciliteterne i kælderen kritiseres, og der er en længere debat om emnet. Manglerne påpeges.
Især toiletforholdene skal forbedres væsentligt. Håndvask og køkken er også vigtige opgaver for Brugerbestyrelsen.
Der er ikke en pedel ud over det frivillige arbejde Søren laver.
Der bør laves et bygningssyn med 2 års mellemrum eller oftere
Vinduer både indvendigt og udvendigt bør være med i det kommunen sørger for.
10.000 kr er godt til småting, men rækker ikke langt til renovering. Der kan søges ekstra ved kommunen, eller søges uden for kommunens kasser.
Brugen af huset skal synliggøres med antal foreninger, brugere, deltagere, gæster osv.
Rengøring foretages af ISS og det koster 120.000 kr årligt!
Der fremhæves at Notmark Skole er det sidste fælles samlingspunkt i de tre landsbyer. Det var med i Fokusgrupperne i sin tid og er en høj politisk prioritering.
Aftalen er forhåndsgodkendt før valget.
Gennemgang af bevillinger, LAG, Landsbyforeningen og hjemmeside.
Anders Brandt, formand for Landsbyforeningen, gennemgik følgende:

LAG har givet tilsagn om penge til
”Skabe nye netværk og styrke eksisterende på tværs af landsbyerne Almsted, Notmark og Hundslev. Gøre Notmark gl. Skole til et samlingspunkt for borgerne.”

Budget: (LAG giver max 50% af beløbene)
Projekter, skærm, højtalere, forstærker, mikrofon, mediecenter.         kr 40.000,00
Foredragshonorarer, forsikring for kunstudstilling            kr 15.000,00
Forsikring for kunstudstilling                        kr 5.000,00
Revision                                kr 5.000,00
Porcelæn og bestik                            kr 10.000,00*
8 borde og  50 stole mm                         kr 36.000,00*
Kaffemaskine, el-koger, komfur, opvaskemaskine, køleskab        kr 20.000,00*
Sofa, stole, bord, reol, skabe, belysning                 kr 25.000,00*
Ølbrygningsudstyr                            kr 9.000,00
Program/folder                                kr 4.000,00

Følgende aktiviteter skal laves:
Læsegruppe
Spilleaften
Dyrskue – Hesteskue -Noahs ark
Ølbrygning
Kulturelle arrangementer
Stavgang, motionscykling o. lign.
Fællesspisning
Lektiehjælp
Programfolder

Det er en 50%s ordning så vi skal selv finde penge til de andre 50%. Her er brugernes initiativer meget værdifulde. Hver krone der bruges inden for formålet i ansøgningen fordobles af LAG.
Det er en efterbetaling, så vi skal selv skaffe likviditeten indtil projektet er gennemført og rapport og regnskab godkendt. Vi har tilsagn om 55000 kr i indskudsbeviser, men skal meget gerne op på 100.000 kr.
Kommunen har givet et tilskud til inventar til Notmark Skole. Disse penge kan regnes med som de andre 50% af de * mærkede ovenfor. De skal bruges til: ”Der bidrages med 45.500 kr. til porcelæn og bestik, borde og stole, kaffemaskine, el-koger, komfur, opvaskemaskine, køleskab og sofa, stole, bord, reol, skabe samt belysning.”
Vedtægterne for Landsbyforeningen for Hundslev, Almsted og Notmark blev gennemgået.  Landsbyforeningen tegner de tre landsbyer over for kommunen og får herfor et driftstilskud på 5-6000 kr årligt. Det dækker også hjemmesiden, som er obligatorisk. Landsbyforeningen omdeler for disse penge nyhedsbreve, som andre også kan få stof med i. Foreningen er for alle både enkeltpersoner og foreninger der arbejder i området. Se vedtægter på www.hannyt.dk/wp-content/uploads/vedtc3a6gter-2409092.pdf
Hjemmesiden blev gennemgået. Her er en kalenderfunktion, som alle kan benytte. Man kan sende aktiviteter til en af redaktørerne eller selv få et login og selv sætte stof på. Hjemmesiden er for alle der arbejder i området, og skulle gerne udvikle sig til det centrale omdrejningspunkt. Der opfordres stærkt til at alle foreninger sender en lille beskrivelse og et billede så de kan få deres egen plads, evt. med link til egen hjemmeside. Se www.hannyt.dk
Venlig hilsen
anders brandt
PS: Efter mødet har kassererne for Landsbyforeningen givet tilsagn om at de godt vil føre særskilt regnskab for vedligeholdelsespengene for Brugerbestyrelse. Brugerbestyrelsen skal beslutte om den vil benytte sig af dette tilbud. Det er Lone og Jens på Søndergade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *