Spring til indhold

Referat fra generalforsamlingen i HAN 22. oktober 2015

Generalforsamling i HAN 22. oktober 2015

 1.     Velkomst
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte (ca. 30)

 2.  Valg af dirigent og referent
Jonna blev valgt til dirigent og Lone blev valgt til referent.

 3. Formandens beretning
Der har været mange møder om det fremtidige byggeri. Der er pedeller som gør rent, der er en flok frivillige, der gør hvad de kan. Men der er nogen som ikke synes vi gør arbejdet godt nok – der har ikke været mange skulderklap. Er der nogen, som noget imod det vi går og laver, så stil op til bestyrelsen. Den negative snak skal vendes til noget positiv.

Tak til Michael for arbejdet med Pc’erne og undervisningen.

Læsegruppe læser mange bøger og ser også en film engang imellem.

Kreativgruppen snakker en masse og laver forskellige ting.

Julearrangement, hvor der laves dekorationer og vi får besøg af julemanden, altid en succes.

Krolf er nystartet og er kommet for at blive. Der spilles 2 gange om ugen. Fra næste år betales kontingent på kr. 100.

Der er holdt fællesspisning, sidste tirsdag i hver måned. Det er meget hyggeligt og maden er god.

Pedellerne gør rent nede under i omklædningsrummene, ikke oven på. Det giver mange penge i kassen.

Landsbydagen afholdes ikke for at tjene penge, men for at hygge sig. Det var en kanondag. Ærgerlig at mange andre også havde arrangementer den dag.

Nye nøgler og ny lås i Notmark gamle skole. Troede der ikke var flere nøgler. Glemte at spørge Ulla.

Styregruppen i Fynshav er blevet opløst. Kun 2 tilbage. Interessen forsvandt, da banerne ikke kom til Diamanter.

4. Fremlæggelse af regnskab
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab.

5. Fremtidigt arbejde
Der skal udformes en ny udviklingsplan. Det sker den 12. november sammen med Connie Skovbjerg fra Kommunen.

6.  Valg
Bent Nielsen og Lone G. Jensen genvalgtes til bestyrelsen
Carsten Smidt genvalgtes som revisor.

7.  Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen at der skal indgå 2 medlemmer fra Brugerbestyrelsen i HAN bestyrelsen. Bruger bestyrelsen for Notmark Gl. Skole er en undergruppe under HAN.
Forslaget er vedlagt.
Efter god diskussion blev forslag nr. 2 vedtaget. De 2 medlemmer fra Brugerbestyrelsen har stemmeret.

8. Evt.
Der blev opfordret til, at komme med forslag om, hvordan vi markedsfører de 3 landsbyer. Hvordan kan vi gøre vores landsbyer attraktiv?

Mail fra Anders Brandt, som han ønskede behandlet under beretningen. I samråd med Connie Skovbjerg blev mailen læst op på generalforsamlingen. Mailen er vedhæftet.

Der blev spurgt, hvorfor der er 2 foreningen, Notmark Lokalforening og HAN. Formanden svarerede, at de 2 foreninger samarbejder. Bruno har deltaget i HANs bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Efter ”Kong Fiddes livret” blev der diskuteret ombygning af kælderen. Der blev vist tegninger af, hvordan omklædningsrummene vil komme til at se ud. Det blev påpeget, at der burde være et handicaptoilet. Ombygningen finasieres med kr. 800.000 fra kommunen og kr. 245.000 fra LAG.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *