Spring til indhold

Referat fra generalforsamlingen i HAN 25. september 2013

Valg af dirigent og referent

Bent Nielsen blev valgt til dirigent og Lone Jensen blev valgt til referent

 

Bestyrelsens beretning

Formanden, Jonna Aebeloe aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

 

Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren, Lone Jensen udleverede regnskabet. Regnskabet godkendt. Som Jonna nævnte i beretningen mangler der ca. 9.000 inden der kan købes en hjertestarter. Foreningerne har endnu ikke indbetalt. Efter generalforsamlingen er der gået kr. 40.000 ind til landsbypedellerne.

 

Indkomne forslag

Forslaget vedr. postkasse og officiel adresse på Notmark Gl. Skole blev ikke vedtaget. HANs officiel adresse er stadig hos formanden.

 

Forslaget vedr. afholdelse af generalforsamling blev vedtaget. Fremover afholdelse generalforsamlingen inden udgangen af oktober.

 

Fremlæggelse af fremtidigt arbejde og budget

På grund af formandsskift blev punktet ikke diskuteret. Den nye bestyrelse diskuterer det på første møde.

 

Valg af bestyrelse

Jonna Aebeloe var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Majbritt Andresen ønskede ikke genvalg.

Ejner Pustelnik ønskede ikke genvalg, men blev overtalt til at tage 1 år mere.

Lone Jensen ønskede at fortsætte og blev valgt.

Bent Nielsen blev valgt for 2 år.

Anders Brandt blev valgt til suppleant

Carsten Schmidt fortsætter som revisor

 

Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *