Spring til indhold

Istandsættelse af stendigerne i Almsted

Digerne i Almsted blev gendannet/etableret på kort tid, men forberedelsen tog lang tid. Det startede ved et møde på Notmarkhus indkaldt af Augustenborg kommune, som ønskede input til tiltag i de repræsenterede landsbyer (Hundslev, Notmark og Almsted).

Fra Almsted var der ønske om at få genetableret et stendige, som gennem tiden var sunket sammen til en græs- og nældebevokset skråning, som misklædte ”hovedgaden” gennem landsbyen. Der var også fjernet en del sten fra diget, dels til syltsten, dels til vejbyggeri og dels p.g.a. gennembrud af diget. I det hele taget så det ikke godt ud og misklædte landsbyen.

Fyldt med gå-på-mod nedsattes en fokusgruppe. Det stod hurtigt klart, at opgaven var krævende og professionelle folk var nødvendige og dyre! Imidlertid mellemtiden etableredes landsbyforeningen for de tre landsbyer, og bestyrelsen opfordrede til, at man fastholdt projektet. Flere ville gerne støtte projektet, men der var ikke penge nok.

Og så skete miraklet: Der kunne søges midler i L.A.G. !!! Det gav mulighed for at genoptage projektet, og landsbyforeningen og specielt dens formand samt L.A.G.`s repræsentant var til stor hjælp. Vi fik tilsagn om støtte fra L.A.G. og tilsagn om masser af frivilligt arbejde fra Almsteds beboere, og vi fik et bedre tilbud fra en lokal anlægsgartner. Et problem manglede løsning. Vi skulle altså selv lægge pengene ud !!! Sønderborg kommune kom os til hjælp. Kommunen ville lægge pengene ud, og pludselig kunne vi gå i gang.

Det var fantastisk at se, hvorledes der blev taget fat på arbejdet, hvor grundigt der blev renset op, og hvor omhyggeligt stenene blev passet ind på deres rette plads i diget. Nu kunne vi virkelig se, at vort eget ”håndarbejde” slet ikke kunne have løst opgaven.

Til gengæld var der travlt med at skaffe flere sten, køre ukrudt bort, holde rent på arbejdspladsen, rydde op, lave kaffe m.v. – interessen var meget stor ligesom hjælpsomheden.

Almsted har ændret udseende: Hvad der før henlå som nældebevokset rod står nu som et smukt og vel proportioneret stendige. Den 10. september foretog museumsinspektør ved Haderslev museum Tenna Kristensen indvielsen af digerne og afsløringen af mindepladen. En af ”børnene” fra Almsted, den klassiske sanger Sidsel Aja Eriksen, sang tre musikstykker og sang for på en ”Sang om Als”, som var skrevet til lejligheden, teksten af Frands Madsen og melodien af Inger Eriksen, begge lokale folk.

Sidst i dette klip fra TV-Syd fortælles om det store arbejde:


TV-syd viste arbejdet i TV.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *