Spring til indhold

Flagermus i Hundslev, Almsted og Notmark

Ser du flagermus, så ring straks til mig.
Nu er temperaturen steget og snart vil flagermusene flyve i skumringen. De er godt sultne efter at have sovet sig gennem vinteren. Vi har mere end 10 arter i Danmark, men vi ved meget lidt om hvor de enkete arter findes. Mange af os ser jævnligt flagermus, men vi kan ikke i mørket skelne de enkelte arter fra hinanden.
Flagermus er meget spændende dyr og en vigtig del af vores natur.
I Sønderborg Kommune er vi nogle folk, der har meldt os til at hjælpe med at kortlægge flagermusenen. Hver enkelt har lånt et apparat, der kan oversætte flagermusenes høje lyde, som ligger uden for vores hørelse, til lyde, vi kan høre. Jeg har et apparat, og vil meget gerne ud og prøve det af. Så straks I ser en flagermus, så ring, og jeg vil måske dukke op med det samme med apparatet. Når vi har registreret at det er en flagermus, så giver vi besked til Danmarks Naturfredningsforening, som så efterprøver og finder ud af hvilken art det er. Undersøgelsen er planlagt til at være landsdækkende. Læs mere her, klik.
Hvis du ser en flagermus, så ring straks til Anders Brandt på 61333483.

Del på Facebook