Spring til indhold

Generalforsamling 29. september 2011

Landsbyforeningen  Hundslev, Almsted, Notmark

 Generalforsamling d. 29. september 2011

Dagsorden 

 1. Velkomst v. formanden 

 2. Valg af dirigent

 3.  Valg af referent:

 4. Bestyrelsens beretning 

5.  Fremlæggelse af revideret regnskab

 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 7. Fremtidigt arbejde (Jf. Udviklingsplan)

 8. Valg af bestyrelse

    Alle er på valg

   Henrik E. Hansen ønsker ikke genvalg

   Louise Dele Aebeloe ønsker ikke genvalg

   Kim Jepsen ønsker ikke genvalg

 9.  Indkomne forslag (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF)

 10.  Eventuelt

Del på Facebook