Spring til indhold

Generalforsamling på NOTMARKHUS den 25. oktober 2016 kl. 18

HAN generalHUSK:
Dato for generalforsamlingen er fastsat til: 
den 25. oktober 2016 kl. 18.00
på Notmarkhus 

dagsorden iflg. vedtægter :

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fremtidigt arbejde fremlægges (jfr. udviklingsplan)
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter på valg 
7. Indkomne forslag (indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
    dage før  generalforsamlingen
8 Eventuelt

Efter generalforsamlingen er HAN vært ved aftensmad. 
Tilmelding på tlf. 20163602  senest den 21. oktober 2015.

Med venlig hilsen

logo m

 

Del på Facebook