Spring til indhold

Borgmester Aase Nygaard taler på Notmark Skole

Husk at Hundslev, Almsted, Notmark Landsbyforening afholder

GENERALFORSAMLING på onsdag d. 29. september 2010 kl. 19:00

Kl. 19 – 20 Aase Nygaard taler om Udvikling i landområderne

Kl. 20 – 22 Generalforsamling  Landsbyforeningen for

Hundslev, Almsted, Notmarks borgere.

Del på Facebook