Spring til indhold

GF i H.A.N.

H.A.N.

Afholder

Generalforsamling

d. 25. september
2013 Kl. 19:00

På Notmark Gl. Skole
– Notmark 46, 6440 Augustenborg

Hermed inviteres du / I til at deltage H.A.N.´s årlige Generalforsamling.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde seneste d. 17. september 2013, senes til
Jonna Christine Aebeloe, Søndergade 20, 6440 Augustenborg eller på mail: fru.aebeloe@super-life.dk Tlf. 27 84 09 30

Bestyrelsen
er vært ved kaffe og kage og vil derfor gerne bede om tilmelding senest d. 23.
september til Jonna, se ovenfor.

Dagsorden:

Velkomst
ved Formanden

1)
Valg
af dirigent og referent.

2)
Bestyrelsens
beretning

3)
Fremlæggelse
af revideret regnskab

4)
Indkomne
forslag

a)
Bestyrelsen
stiller forslag om at Landsbylauget får en postkasse og dermed officiel adresse
på Notmark Gl. Skole – Notmark 46 – 6440 Augustenborg og dermed ændring i § 1
vedr. Landsbylaugets adresse.

b)
Bestyrelsen
stiller forslag om at § 6 ændres således at Generalforsamlingen fremover
afholdes hvert år inden udgangen af oktober – dette fordi det kan være svært
kasserer og revisor at få regnskabet afstemt efter Landsbyernes dag der
afholdes (slut august / start september)

c)
Alternativ
til forslag b) er at ændre § 7 således at Landsbylaugets regnskab år går fra 1.
januar til 31. december i stedet for som nu fra 1. oktober til 30. september.

5)
Fremlæggelse
af fremtidigt arbejde og budget.

6)
Valg
af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er Majbritt

På valg er Ejner

På valg er Lone

7)
EVT.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for

Landsbylauget H.A.N.

Meddelsen er Husstadsomdelt

Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg