Spring til indhold

God Vindmølle debat på Notmark gl. Skole

Mandagens  velbesøgte Borgermøde (der var fuldt hus) blev en god aften, hvor gode kompetente oplægsholdere  gav os alle større en  indsigt i vindmøllers.

Initiativet til Borgermødet udsprang af, at vi som borgere ønskede at blive INFORMERET og HØRT. Vi var nok lidt sent ude i forhold til Sønderborg Kommunens Høringer, hvilket kan begrundes i at der i Temaplanen, ikke står Almsted. Da det går op for os at det er Almsted der er tale om, er høringsperioden meget tæt på udløb. Noget måtte gøres og nogle borgere fik skrevet en protestskrivelse. Og der blev inden for nogle få timer samlet mere end 100 underskrifter, der tilkendegav at man ikke var blevet hørt. Protestskrivelse samt underskrifter blev afleveret på Sønderborg Kommune.

Derfor bad Landsbylauget H.A.N. i samarbejde med Notmark Lokalforening og Fynshav Bylaug, –  Teknik og Miljø samt Plan afd. fra Sønderborg Kommune og Direktør  for Projekt Zero Peter Rathje, om deltage i et oplysnings/- debat møde omkring Sønderborg Kommunes Planer om opsætning af Vindmøller ved Almsted.

Udvalgsformanden for Teknik og miljø, Peter Hansen lagde ud med at fortælle om kommunens arbejde for at blive  co 2  neutral. Peter Hansen beskrev at man vurderer der ved Almsted kan stå 2 – 3 vindmøller. For at lovgivningen bliver overholdt skal lodsejere sammen med projektgruppe  udarbejde en VVM rapport hvori der beskrives om møllerne kan opstilles efter gældende lovgivning

Fra naturstyrelsens rejsehold havde vi besøg af Jens Pouplier, der meget detaljeret og beskrivende fortlate om lovgivning ved opstilling af vindmøller, hvordan man overholder og respekterer bla støjgrænser, afstand til beboelse og veje. Han fortalte endvidere at landets kommuner har forpligtet sig til at opstille vindmøller på land samt at det kun er staten der kan opstille HAVVINDMØLLER.

Efter oplæg og kaffepause, var der en god og ligeværdig  dialog/debat – hvor borgerne fik spurgt godt ind til, grundværditab (husværdi),  støjgener, afstandkrav, hvem vinder og hvem taber ved vindmølleopstilling, og meget mere.

Jeg vil mene at vi alle, modstandere og tilhængere fik  ørenlyd og gode svar på vore spørgsmål og bekymringer, ved udsigten til evt at få vindmøller i “Baghaven”.

Læs også  www.projectzero.dk/page2594.aspx

Hermed vil jeg sige stor tak til BORGERNE  for deres aktive deltagelse og engagement. Jeg vil  bringe en stor tak til Sønderborg Kommune Teknik og Miljø samt Plan afd., Naturstyrelsens Rejsehold og Project Zero, Notmark Lokalforening og Fynshav bylaug for det gode samarbejde i forbindelse med arrangementet.

Jeg ønsker alle forsat GOD VIND og rigtig glædelig jul.

Mvh

Jonna Christine Aebeloe

 

Del på Facebook