Spring til indhold

Notmark Kirkes forpagterbolig

Siden fredningen i 1932 af Notmark Præstegården, dengang en fire længede bygning, har der været ønsker om nedrivninger dels af østlige ladebygning, den lille lade og sidst forpagterboligen. Kan ses på ældre fotos af præstegården.

De forskellige menighedsråd fra 1940 til dags dato har gentagende gange haft nedrivningerne og evt. restaurering til behandling.

I 1942 blev der givet tilladelse til nedrivning af den østlige ladebygning.

I 1951 blev præsteboligen gennemgribende renoveret.

I 1958 anmodes om nedrivning af den lille ladebygning, hvilket først blev tilladt i 1962.

Januar 2001 besluttede Skov- og Naturstyrelsen, at fredningen af forpagterboligen ikke kan ophæves og skal som følge heraf restaureres og / eller istandsættes forsvarligt.

December 2001 afgøres, at bygningen ikke må fjernes.

Januar 2003 giver Kulturarvsstyrelsen tilladelse til en gennemgribende restaurering.

April 2004 giver daværende menighedsråd udtryk for, at man ønsker en udvidelse af forpagterboligen, så et menighedshus / sognegård kan realiseres.

Juni – juli 2004 giver dels Kulturarvsstyrelsen og dels Haderslev Stift tilladelse til udarbejdelse af et skitseforslag herpå.

Nuværende menighedsråd vælges og indsættes november 2004.

Da der ikke er budgetteret og godkendt et egentligt projekt af det afgået råd, ønsker det nyvalgte råds medlemmer, at hele sagen om forpagterboligen tages op til fornyet behandling.

Det gøres hurtigt klart, at ophævelse af fredningen for bygningen ikke accepteres af Kulturarvsstyrelsen. Ved møder i foråret 2005 beslutter menighedsrådet, at en gennemgribende restaurering af forpagterboligen skal realiseres hurtigst muligt.

Arkitekt John Kronborg Christensen, Nordborg, udarbejder projekt for en ” kold ” bygning med skitsetegninger samt økonomi opstilling, som rådet tilslutter.

Kulturarvsstyrelsen giver projektet grønt lys den 29. november 2006 og provsti samt stiftet får detailprojektet tilsendt fra John Kronborg januar 2007.

Finansieringen af projektet er p.t. til debat mellem Haderslev Stift og menighedsrådet, så budgetlægningen for 2008 og efterfølgende år kan tilpasses projektet.

Hvordan er det så tiltænkt at restaurere forpagterbygningen?

Projektet vil starte i begyndelsen af 2008 med total nedrivning af bygningen.

Der vil blive genbrugt de mest brugelige bygnings dele samt indkøbt resterende relevante dele.

Bygningen bliver opført som en ” kold ” enhed med bindingsværk på alle fire udvendige vægge, vinduer, dør og dobbelt port som oprindeligt har været der.

Stråtækning og ydervæg udform­ning samt valg af farver i stærk overensstemmelse med præste­bygningen, så helheds indtrykket går op i en meget smuk enhed.

Indvendigt vil der blive tre rum med el-tilslutning for lys og evt. el-kraft.

Pudsede vægge og stenbelægning på gulve samt tilpasset listeloft.

Rummet ved endevæg mod præstegården vil blive brugt til en dobbelt alkove, tidsmæssigt passet ind. Næste rum vil blive en mindre ” mindestue ”, hvor lokale og tidstypiske genstande m.m. kan opbevares. Sidste rum, det største, vil få en dobbeltdør mod nordvest, tidligere port, og tænkes anvendt til præstefamiliens ”hestevogn” eller lignende kørsels­redskab.

Når restaureringen er færdig anlægges indkørsel nordvest for bygningen, er allerede benyttet som markvej.

Herefter kommer turen til gårdpladsen foran præstegården. Den skal rettes op, med belægningen og belysning, som igen passer til den smukke præstegård.

Den nyanlagte cykelsti har gjort, at dels en forlængelse af forpagterboligen ikke er mulig og dels at en gennemgribende restaurering af gårdspladsen er nødvendiggjort.

Handicap sti til præstegården vil blive anlagt på den nordvestlige indkørsel.

Menighedsrådet er fast besluttet på, at anvende de nødvendige midler til hele denne restaurerings opgave, så præstegården endelig får den smukke udformning som bygningen har behov for.

Projektet vil løbe over årene 2008 – 09 måske også 2010.

Planlægningen af hele projektet budgetter med et forbrug på 2,5 – 3,0 million kroner.

På menighedsrådets vegne
Ole Jøker Nissen
Projektansvarlig.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *