Spring til indhold

Landsbybeboere blev klogere på lokalvarme

Onsdag aften var 32 repræsentanter fra 13 landsbyer i Sønderborgområdet samlet hos nystiftede Sønderborg Lokalvarme. Fælles for de fremmødte er, at netop deres landsby har potentiale til at få lokalvarme, og i går fik de mere at vide om både teknologien – og deres muligheder.

Udrulningen af fjernvarme i Sønderborg Kommune er i fuld gang. Den skal afløse de mange olie- og gasfyr, som skal udskiftes til fordel for grønne alternativer. I de landsbyer, hvor det ikke kan betale sig at lægge fjernvarme ind, har beboerne hidtil været henvist til især varmepumper, men i efteråret bevilgede byrådet og BMC-Fonden penge til at undersøge mulighederne for at lave lokalvarme i Asserballe, Fynshav, Hundslev-Notmark-Almsted, Kværs, Lysabild, Oksbøl-Broballe-Mjels, Skelde, Skodsbøl, Skovby, Stevning, Tandslet, Tørsbøl og Ragebøl (nord).

Onsdag tog formanden for Sønderborg Lokalvarme, borgmester Erik Lauritzen, imod repræsentanter fra de potentielle lokalvarme-landsbyer. De var samlet som led i de undersøgelser, det nye lokalvarmeselskab skal have afdækket for at komme videre med planerne. Lokalvarme bygger på opbakning fra landsbyen, og derfor var et af emnerne på mødet en snak om, hvordan man opnår den bredest mulige opbakning.

Fokus på pris og involvering
Flere af repræsentanterne pegede på lokal involvering – fx i form af en styregruppe, der kan samarbejde med lokalvarmeselskabet.

– Sønderborg Byråds beslutninger og samarbejdet med de etablerede udbydere er både super relevant, tiltrængt og værdsat. Vi repræsentanter fra landsbyerne, kan være med til at åbne nogle indgange til lokalsamfundet. Det hjælper vi gerne med, sagde Christopher Mose fra Dynt-Skelde-Gammelgab landbylaug.

Men også fornuftige priser og forsyningssikkerhed spiller en vigtig rolle.

– Da vi opleverede de store stigninger i gasprisen i 2022, blev mange nervøse for om det kunne ske igen. Hvis vi står sammen, er vi stærkere og forhåbentlig kan en lokalvarmeløsning gøre, at vi er bedre rustet til fremtiden, sagde Dorthe Hansen fra Stevning.

Sønderborg Lokalvarme er datterselskab under Sønderborg Varme, og trækker derfor på den ekspertise, Sønderborg Varme allerede besidder indenfor fjernvarmeudrulning og fjernvarmedrift. Og det var en glad direktør, der sluttede mødet af.

– For at et lokalvarmeprojekt kan gennemføres, er det helt afgørende med en solid opbakning i de enkelte lokalsamfund. Derfor er jeg også rigtig glad for den indsats og det engagement repræsentanterne har vist indtil nu og på vores møde i dag. Det lover rigtig godt for den videre proces, sagde direktør Erik Wolff.

Næste skridt er en række borgermøder i de relevante landsbyer, hvor alle interesserede er inviteret. Efter møderne skal lokalvarmeselskabet i gang med at regne på en etableringspris ud fra de tilkendegivelser, der ligger fra borgere, som er interesseret i at få lokalvarme. Først når prisen foreligger, skal borgerne tage endeligt stilling til lokalvarme i deres by.

FAKTA:
Hvad er lokalvarme?

Lokalvarme er en lokal og kollektiv varmeløsning til mindre byområder. Der etableres en varmekilde lokalt i umiddelbar nærhed af landsbyen, som forbindes til husene via fjernvarmerør. Varmen kan f.eks. komme fra en større varmepumpe med tilhørende elkedel. Etablering af lokalvarme afhænger i stor grad af, hvor stor tilslutningsprocenten er i de enkelte landsbyer.

Del på Facebook