Spring til indhold

Landsbydag aflyst

HANs bestyrelse har drøftet Landsbydagen 2016 og de aktiviteter den medfører.
Det blev her besluttet, at aflyse Landsbydag i 2016 og bruge ressourcerne på udførelse af de forslag, der kom frem på Borgermødet d. 6. april 2016. se de renskrevne bilag fra borgermødet :
HER SES RESULTATET:
HVOR ER VI – HVAD VIL VI – HVORDAN GØR VI

Vi afventer nærmere orientering/indkaldelse e.l. vedr. analysen.
God sommer til alle

Del på Facebook