Spring til indhold

Referat fra bestyrelsemøde i HAN 27. september 2016

Deltagere: Bent, Lone, Ejner, Poul Harald, Ulla og Majbritt

  • Referat: Godkendt

  • Bent fortæller kort om møde med Brugerrådet. Der er lavet et arbejdsudvalg som indtil videre består af: Bent Nielsen (HAN) Lars Thomsen (NSU) og Claus Isskov (Ølbryggerne) Der er plads til flere i arbejdsudvalget.

  • Lone sender en opfordring ud med henblik på opbakning til fællesspisning.

  • Majbritt kontakter Thyra ang. Køkken (indkøb, rengøring m.m.) Det er aftalt at Thyra og Majbritt fremover gerne vil sørge for køkkenet.

  • Der oprettes en konto hos Superbrugsen i Guderup så al indkøb foretages der. (Lone)

  • Poul Harald fortæller om tanker ifbm. Landsbypedeller. Der undersøges hvordan der laves papir/aftaler ifbm. afregning. Bjarne kontaktes ang. Evt. bilag.

  • Der aftales at der afholdes Generalforsamling d. 25. oktober på Notmarkhus. Bent undersøger om invitationen skal husstandsomdeles eller om det er ok at offentliggøre det bl.a. på hjemmesiden og sociale medier. Skal være offentliggjort senest 11. oktober.

  • Næste møde: tirsdag d. 11. oktober kl. 19.00 på Notmark gl skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *