Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 28. juni 2016

Deltagere: Bent, Ejner, Poul Harald, Ulla, Lone og Majbritt.

  • Der drøftes hvad formålet mon er med en brugerbestyrelse. Hvordan bliver HAN,s situation.

  • Til det næste Brugerbestyrelses møde vil HAN,s repræsentanter meddele at såfremt der ikke kan etableres et samarbejde evt. som hos Bakkensbro vil flere i HAN bestyrelsen stoppe

  • Poul Harald efterlyser konkrete aftaler om Landsbypedeller og aflønninger. Poul Harald vil lave noget på skrift, der sendes ud til bestyrelsen til godkendelse

  • Landsbypedeller der står for rengøring af kælderen og omklædningsrum, skal aflønnes med en del af beløbet, der kommer fra kommunen til rengøring (60.000kr). Der er foreslået at der udbetales 30.000 årligt, hvilket vil sige 50% af beløbet fra kommunen, som fordeles imellem de personer der har gjort rent.

  • Poul Harald har en arbejdsplan, fra et andet sted, over rengørings opgaver. Den vil Poul Harald omskrive så den kan bruges på skolen.

  • Der er et forslag om HAN evt. selv skal slå græsset på krolff banen og derved tjene flere penge og igen dele 50/50 med personerne der står for græsklipningen. Muligheden undersøges.

  • Lone a’jour fører Udviklingsplanen og alle forslag fra Borgermødet skal med som bilag i udviklingsplanen. Bestyrelsen vælger enkelte forslag der arbejdes videre med og det vil være frit for alle interesserede at arbejde med de andre forslag.

  • Forslag til bestyrelsens ”Borgermøde ideer” opgaver.
   -Veteranklub: Bygge en hal.
   -Vejforskønnelse og byporte. Er i gang. Poul Harald, Ken Olav og Michael    Jørgensen.
   -Velkomstfolder.

  • Der er fra kommunens side lovet et beløb på 10.000kr årligt til skolen. Hele beløbet er dog ikke overført de sidste 3 år. Lone undersøger hos kommunen hvad der er sket. Samtidig undersøges der om det er kommunen der skal betale forsikringer på skolen.

  • Sidste tirsdag i september vil bestyrelsen stå for fællesspisning og der vil der opfordres til at gå i gang med nogle af opgaverne fra Borgermødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *