Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 15. november 2016

Deltagere: Bent, Ejner, Lone, Henrik, Ulla og Majbritt

Pkt. 1. Referat
Referat godkendt.

Pkt. 2. Bestyrelsen konstituerer sig.
Formand: Bent
Næstformand: Ejner
Kasserer: Lone
Sekretær: Majbritt
Web ansvarlig: Ulla
Medlem: Henrik.

Pkt.3. Siden sidst.
Bent har haft kontakt til Niels Christian Warming ifbm forskellige projekter i og ved skolen.
Eks.: legeplads, parkering af lastbiler, Infoland m.m. samt henvisning til hjælp fra Nyttejobbere.
Lone er ved at udbetale de sidste Indskudsbeviser.

Pkt. 4. Ombygning.
Der er pr. telefon oplyst at der nu er grønt lys til at gå i gang med ombygningen. Forventes opstartet indenfor 2 uger.
Bent har kontaktet Mads ang. forslag til ændringer (ønsker ens størrelse vinduer) men tilbagemeldingen var at alt bliver som aftalt.
Bent har flere gange forsøgt at få et møde med Klaus Isskov og Lars Thomsen. ( De tre udgør pt Brugergruppen) Målet med møde er at få klare aftaler om Hvad gør vi med huset og hvilke regler, skal der være for brug af samme.

Pkt. 5. Udviklingsplan
Udviklingsplanen revideres. Det skal være synligt hvilke opgaver der er løst, hvilke der er igangværende og visioner for alle brugere og borgere.
Lone laver et forslag der så sendes ud til bestyrelsen til godkendelse.
Michael har meldt tilbage, at der var positiv tilbagemelding fra et møde, der er afholdt af gruppen for vejforskønnelse og Kommunen.

Pkt. 6. Åben
Ved arrangementer skal der være en overordnet brugergruppe der står bag.
Der laves ”Husregler” som er gældende for alle brugere.
Der undersøges, hvordan andre gør for at holde orden i et fælles hus.
Jytte, Thyra og Majbritt laver regler for brug af køkkenet og priser for porcelæn der går itu.
Der bliver på et senere tidspunkt talt op, hvad der er i køkkenet og sat sedler indvendig på køkkenskabene med antal.
Der skal laves en prisliste på drikkevarer, som er gældende for alle, der bruger af de indkøbte varer.

Pkt. 7. Evt.
Bent har prøvet at kontakte Hørup Genbrug ang. Hjertestarter kursus. Der er ikke lavet nogen aftale nu, men Bent prøver igen.
Der købes en lille førstehjælpskasse til køkkenet.
Der laves et opslag for at gøre opmærksom på glemte ting og sager i køkkenet. Der sættes en tidsfrist på for afhentning derefter er det måske smidt ud. Ulla vil du?
Bent kontakter Michael ang. Pc. Kan vi evt. bruge en af de gamle, i stedet for den, der er bortkommet.
Næste møde: Tirsdag d. 17. Januar 2017 kl. 19.00 på Notmark gl. skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *