Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 04. oktober 2017

Deltagere: Bent, Ejner, Lone, Henrik og Majbritt – Afbud: Ulla

Referater fra 30/5-17 og 23/8-17 blev godkendt.

Generalforsamling

 • Der er flere gange forsøgt at få kontakt til Notmarkhus ang. mad og Generalforsamlingen. Der forsøges endnu et par gange og ellers afholdes Generalforsamlingen på skolen.
 • Lone laver indkaldelse til Generalforsamlingen.

Kommune

 • Bent, Ejner, Ulla har holdt møde med Mads og Connie fra Kommunen.
 • Der var uoverensstemmelser over hvor de overskydende penge fra bl.a LAG skulle eller måtte bruges. Evt. til gulv i depotet i kælderen.
 • Der påtales fra HAN’s side, at kvaliteten af det udførte arbejde ikke er okay. Der er sat nye fliser på de gamle og sluttet af med en skrå fuge. Der er lavet andre udbedringer af påtalte fejl, men løsningerne er ikke optimale.

Vejforløb

 • Der er afholdt møde hvor der blev præsenteret nogle rigtig gode ideer til vejfornyelse.

Legeplads

 • Der har været ønske om en legeplads og der forsøges nu med, at lave en gruppe, der vil arbejde med projektet

Notmark

 • Der har været snak om at Notmark vil lave en gruppe for sig selv og de bydes velkommen til at være en undergruppe af HAN

Porcelæn

 • Der er efter aftale indkøbt kopper og kagetallerkner hos Davidsen.

Næste møde

 • Til Generalforsamlingen d. 31. oktober.
  Bestyrelsen mødes kl. 17.30.
 • Der er afbud fra Majbritt. Såfremt vagtplan kan ændres møder hun op.