Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 12. december 2017

Deltagere:
Bent N, Henrik, Lone, Ejner, Bent P, Ulla, Majbritt. Supl.Charlotte og Jytte B
Afbud: Jytte R.

Pkt. 1. Siden sidst.

 • Vejforløb. Der er plantet buske og sat løg langs vejene i De Tre Landsbyer.
 • Der er udkommet en ny Brugeraftale, der skal godkendes af Brugerrådet. Bent N arbejder på det.

Pkt. 2. Notmark Hus/Rasmus Nøhr.

 • Detlef har kontaktet Bent N ang. køb af Notmark Hus, hvilket Bent N på vegne af bestyrelsen har takket nej til. Bent N forhører sig hos Kommunen om de evt. kunne have interesse i at overtage så det evt. kunne blive et ”Nøglehus” til gavn for alle.
 • Rasmus Nøhr koncert har bestyrelsen ingen interesse i at arbejde videre med, da mulighederne for parkering og at skaffe de frivillige hænder er for uoverskuelige i landsbyerne. Der er i forvejen mange musikarrangementer i kommunen.
 • Ulla opretter en arkivmappe på HAN’s hjemmeside til tidligere opslag, der ikke længere er aktuelle.

Pkt. 3. Nimbus.

 • Da der har været booket 2 x arrangementer på samme tid ifbm Nimbustræf blev dette drøftet og problemet var løst, da Bent P oplyste at e’n booking, var annulleret. Ulla kender ikke til en annullering i webbooking. Bent P, Nimbus har booket til det årlige træf sidste weekend i August. (24. 25. 26. Aug. 2018)

Pkt. 4. Tilflyttere (vandværk)

 • Ejner kontakter vandværket for, at få oplysninger, når der kommer tilflyttere til De Tre Landsbyer. Der er gang i en udarbejdelse af en folder om De Tre Landsbyer og arrangementer i HAN, som skal udleveres til tilflyttere for, at informere om området. Der vil være en invitation til fællesspisning med i folderen. Ulla undersøger om folderen er klar.

Pkt. 5. Legepladser

 • Charlotte har arbejdet på at finde et sted til legeplads, hvilket ikke er faldet på plads. Der arbejdes nu på at lave en plan/tegning over en legeplads bag ved Notmark gl. skole. Der er ønsker om en Tarzan bane, Fitness, cykelbane, shelter og bålplads. Charlotte, Bent P og Henrik arbejder på sagen og en forventet pris. Der tages kontakt til kommunen om de evt. vil sætte en shelter op, da de har sat sheltere op rund omkring i kommunen. Der kan tages kontakt til Mette Brudvig for yderligere hjælp/samarbejde med kommunen. Der er aftalt en deadline til d. 20. feb. 2018 hvor gruppen skal fremlægge tegning/forslag ved bestyrelsesmøde.

Pkt. 6. Kasserer.

 • Lone oplyser at de årlige 10.000 kr fra kommunen ikke er gået ind på kontoen. Brugerrådet skal søge derom. Bent N går videre med det.

Pkt. 7. Evt.

 • Ulla har undersøgt mulighed for at få en Pylon sat op ved skolen. Der er mulighed for tilskud fra Landdistriktsudvalget såfremt projektet indgår i Udviklingsplanen og et samarbejde med Sønderborg Handel vil også give en mulighed for tilskud. Ulla sender de oplysninger hun har modtaget, rundt til bestyrelsen og der arbejdes videre på projektet.
 • Udviklingsplanen tages op til næste bestyrelsesmøde.
 • Ulla har kontaktet Jyske Vestkysten ifbm arrangementer men de melder ikke tilbage.
 • Henrik undersøger mulighed for at få installeret Windows på skolens computere.
 • Der drøftes om printeren skal blive på skolen og om den bruges.
 • Ulla lægger et link ind på hj.side til booking af lokaler på skolen.
 • Bent tager kontakt til Connie ang. Klubaften for børn.

Notmark Lokalforening har efterspurgt penge for rengøring af kælder. Der skal foreligge noget skriftligt før der kan arbejdes videre på det.

Næste møde tirsdag d. 20. feb. 2018 på Notmark gl. skole.

 

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg