Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 23. august 2017

Deltagere: Bent, Ejner, Ulla, Henrik og Majbritt   Afbud: Lone.

Projekt kælder

 • Bent har flere gange forsøgt at kontakte Connie pr telefon, men der er ingen der svarer eller ringer tilbage. Bent kontakter så Mads for at få en afklaring på det halvfærdige arbejde, der er udført i kælderen. Mads oplyser at han skal have priser/tilbud på de sidste opgaver og kommer med alternative løsninger, hvilket Bent gør opmærksom på ikke er ok. Bent påpeger at de elektriske installationer ikke virker optimal. Bent vil IGEN i næste uge tage kontakt til Kommunen, Mads/Connie.

Vejforløb

 • Der har været aftalt møde med gruppen, Connie og Kristian men pga sygdom blev det aflyst.

Lysstander

 • Ulla undersøger mulighed for at få aktiviteter fra HAN med på lysstandere i Sønderborg og mulighed for at få en stander til ”De tre Landsbyer”

Mobiltelefon

 • Majbritt køber en ny mobiltelefon til tilmeldinger til div. arrangementer.

Generalforsamling

 • Der afholdes Generalforsamling tirsdag d. 31. Oktober kl. 18.00 på Notmarkhus med fællesspisning

Referat

 • Referat fra sidste møde efterlyses.

Foredrag

 • Henrik foreslår et foredrag med Julle fra ”De rigtige mænd” Pris 9.500kr for en time. Dette drøftes og der ses muligheder.

div

 • en person har kontaktet formanden da han mener at HAN skylder ham 8.500kr for rengøring af kælderen på skolen, udført for ca. 2 år siden.

Næste møde

 • Mandag d. 18. September kl. 19.00 på Notmark gl. skole.

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg