Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 23. marts 2017

Tilstede: Bent, Henrik, Majbritt, Ejner, Lone  Afbud: Ulla

Referat fra sidste møde

Referat fra 17. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Siden sidst

Brugerbestyrelsen har haft møde med kommunen. Arbejdet med skolen har stået stille på grund af dødsfald. Murerarbejdet er nu overtaget af en anden murer. Det bliver først klar til brug den 1. maj. Fodbold starter den 3. april, NSU er orienteret.

Vejforløb

Poul Harald og gruppen har lavet et flot stykke arbejde. Der er plantet blomster langs Guderupvej i Hundslev. Møde med kommunen den 28. marts om det videre forløb.

Åben

Filmaften holder pause indtil efteråret. Der er blevet vist nogle gode film, men for få er mødt op.

Det er blevet besluttet, at alle betaler ved fællesspisningen – også dem der laver mad. Er der mad i overskud må de tage det med hjem.

Borgermøde ved fællesspisning i maj. Diskussion af udviklingsplanen.

Kontakt til de personer, som er interesseret i legeplads, for at få dem med i en gruppe.

Forslag om en vinsmagningsaften.

Forslag om en brochure til nyankommne.

Der er endnu ikke gået leje ind, for opbevaring af cykler.