Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 30. maj 2017

Tilstede: Bent, Henrik, Majbritt, Ejner, Ulla, Lone

  1. Aflevering af Notmark skole

Torsdag den 1. juni, møde med kommunen vedrørende aflevering af kælderen. Det er ikke i orden, det håndværkerne har lavet. Bent har taget mange billeder, som viser det som ikke er i orden.
Rengøringsfirma har gjort rent efter håndværkerne, det er heller ikke i orden.

  1. Tilflyttere

Når der kommer nye folk til HAN’s område, skal de bydes velkommen med en flaske vin, blomster og billetter til en gang fællesspisning.
Vandværket får besked, når der kommer nye til. Ejner kontakter Carsten (Hundslev vandværk) og Michael (Notmark vandværk), for at høre om vi kan få besked når der kommer nye tilflyttere.
Ulla sætter informationen på nyhedsbrevet.

  1. Jydske

I Jydske er der en side med ”Det sker”. Ulla kontakter Jydske for at få information om fællesspisning på denne side.

  1. Åben

Der skal søges om rengøringspenge – Lone giver besked til Bjarne.
Finde en ved kommunen – flexjobber – som kan male, skolens væge trænger til en omgang.
Tømme skabene for dagplejens service – hvem kan bruge det?
Bent får tilbud på en automat til grøntsager, som skal stå ved skolen.