Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 03. oktober 2018

Deltagere: Bent N, Henrik, Lone, Ejner, Bent P, Majbritt, Jytte B, Jytte R og Lotte.
Afbud: Ulla
PKT. 1 Referat godkendt

PKT. 2 Siden sidst
Bent N. har været med til møde i Brugerbestyrelsen, hvor en ny brugeraftale er indgået, godkendt og underskrevet.

Låsesystem er udskiftet og der kan udleveres en nøglebrik mod betaling af depositum (100kr) til brugere af skolen. Henvendelse til Henrik eller Bent.

Nogen oplyser at de ikke er informeret om skift fra nøgle til nøglebriksystem, trods det er skrevet på HAN’s hj.side og i nyhedsbrev samt de sociale sider. Er der behov for en opdatering af mailliste til nyhedsbrev.?

Indvendige døre i skolen låses ikke mere.

Huset er startet af NSU og DUI og iflg. Kommunen er det dem der ydes tilskud til.

PKT. 3 kasserer
Der er en god økonomi og der drøftes om der evt. skal males i lokalerne og udvendig trappe og terrasse males og repareres til foråret.

Der drøftes hvorfor der kun er brugt 84.000kr af bevilliget LAG middel på 230.000kr. Resten skal tilbagebetales. HAN har ofret 30.000 til at få lavet en god ansøgning og så bliver beløbet ikke brugt??? 

PKT. 4 Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 30. Oktober kl. 18.00 i Notmark gl. skole. Bent sørger for bestilling af mad samt tager imod tilmeldinger.

Lone laver indkaldelsen, der skal husstandsomdeles. 

PKT. 5 Ombygning
Bent og Lone har været til møde med kommunen for at, få indblik i hvordan en million er brugt i kælderen, men der var ingen oplysninger at hente.

PKT. 6 Uddeling til tilflyttere
Bent og Ejner sørger for en velkomstpose til tilflyttere (indhold: informationsfolder om området og aktiviteter samt vin eller øl)

PKT. 7 Udviklingsplan
Lone er færdig med den nye udviklingsplan og den lægges ud på HAN’s hj.side.

PKT. 8 Evt.
Ejner sørger for liste hvorpå der kvitteres for betaling af depositum for nøglebrik.

Lone opretter Mobilpay til brug af forening.

Ulla Friis har oplyst at plastic krus, tallerkener m.m. der er i skabene i køkkenet, hvor dagplejen har holdt til, er til fri afbenyttelse og Lotte mener at det vil være godt at bruge i fredagsklubben

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg